Primärvårdsanpassad psykologisk behandling på distans

27 mars 2020

Välkommen till vår utbildning som kommer sändas via vår youtubekanal https://www.youtube.com/mattiasmyralf

Inför utbildningen kan du ladda hem åhörarkopior här

Vården utsätts just nu för stora prövningar vilket kräver anpassningar i vårt sätt att arbeta. Målet med denna kostnadsfria workshop är att underlätta denna omställning genom att ge praktiska tips och konkreta exempel på hur man kan hjälpa primärvårdspatienter med psykisk ohälsa på distans.

Innehåll

  • Anpassning av fysiska vårdflöden till arbete på distans
  • Rådgivande samtal via telefon/video
  • Kortare insatser vid psykisk ohälsa
  • Minimanualer för digitalt arbete
  • Tips på digitala resurser för behandlingsmaterial
  • Använda skattningsskalor på distans
  • Effektiv journalföring vid rådgivande samtal
  • Rutiner för röda flaggor och suicidrisk
  • Övriga frågor

Målgrupp

Utbildningen är öppen för alla men riktar sig främst till personal som idag arbetar med psykisk ohälsa på hälsocentral/vårdcentral eller i första linjen och står inför ett förändrat arbetssätt.

Utbildare

Mattias Myrälf, Emma Johansson, Patrik Hammarström och Maja Andersson som samtliga arbetar som psykologer inom primärvården.

Kurskostnad

Kostnadsfritt

Datum och tid

Fredag 27 mars kl 9:00-12:00. Utbildningen kommer att sändas live via youtube med möjlighet att ställa frågor via en chat.

Webbadressen till utbildningen hittar du här: https://www.youtube.com/user/mattiasmyralf/

Anmälan

Då vi bytt utbildningsplattform till youtube behövs ingen anmälan utan utbildningen går att titta på direkt i webbläsaren.  Utbildningen kommer också ligga kvar på youtube efter för de som önskar titta i efterhand.

0Days0Hours0Minutes