Primärvårdsanpassad psykologisk behandling på distans

Livestreamad via youtube den 27 mars 2020

Vården utsätts just nu för stora prövningar vilket kräver anpassningar i vårt sätt att arbeta. Målet med denna utbildning är att underlätta denna omställning genom att ge praktiska tips och konkreta exempel på hur man kan hjälpa primärvårdspatienter med psykisk ohälsa på distans.