Arbeta med okända patienter

En av de stora utmaningarna i arbetet med fokuserade insatser…

Öppen grupp i Mindfulness

Jag har länge arbetat med olika typer av mindfulnessgrupper…

Mindfulnessövningar

Det finns massvis av olika övningar i mindfulness. Här kommer…

Bygga vårdprogram tillsammans

Jag har precis avslutat en mycket spännande workshop med ett…

Vad ska vi kalla våra behandlingar?

Jag sitter på planet hem från Norrbotten där jag ägnat dagen…

Introduktion till ACT

Jag håller ofta olika typer av uppdragsutbildningar för vårdcentraler…

Hur bekostar man en vårdcentralspsykolog?

Patienter med psykisk ohälsa är en av de största patientgrupperna…

När du inte vet vad du ska göra - återvänd till nuet

Som terapeut (och som människa) händer det alltsom oftast att…

Praktisk användning av resultaten från Monte Carlo simuleringen

En del av mitt uppdrag att utveckla verksamheten vid Primärvården…

Monte Carlo simulering av köer till gruppbehandling

/
Som psykolog i offentlig verksamhet verkar det snarare vara regel…