Utbildning i Brief Intervention

Brief Interventions är en ny modell för integrerad primärvårdspsykologi som ger en kort väntetid till psykologiska insatser. Modellen innebär ett förändrat arbetssätt med psykologisk behandling och en förändrad behandlarroll där arbetssättet mer liknar övriga medarbetare sätt att arbeta med vård på vårdcentralen.

Arbetsmaterial