Grundutbildning i ACT/FACT 3 + 1 dag

4 dagars upplevelsebaserad utbildning 20-21 april och 18-19 maj 2017 i Stockholm

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en behandlingsform som får allt mer spridning.  ACT utgår från en mer humanistiskt inriktad hälsosyn där hälsa främst handlar om i vilken utsträckning en människa har förmåga att kunna förverkliga det som är viktigt i livet. En ACT behandlingen handlar därför mer om att lära patienten färdigheter att hantera svårigheter i livet snarare än att bota patientens ”fel”.

I denna upplevelsebaserade utbildning får du lära dig grunderna till ACT och du kommer också själv att få prova på olika upplevelsebaserade övningar som ofta används i en ACT behandling. I utbildningen varvas teoretiska moment och diskussioner med praktiska övningar och rollspel.

I denna utbildning prövar vi även ett nytt koncept där vi avslutar utbildningen med en extra ”bonusdag” om Fokuserad ACT (FACT). FACT är en vidareutvecklad och fokuserad variant av traditionell Acceptance and Commitment ­ Therapy. Syftet med FACT är att under några få korta samtal bidra till meningsfull förändring i en patients liv med hjälp av ACT-principer.

Målet är att du efter denna utbildning ska ha prövat på metoden och känna dig redo att på egen hand utforska hur du kan använda dig av både ACT och FACT i ditt eget behandlingarbete.

Innehåll:

I workshopen får du lära dig att praktiskt genomföra en ACT/FACT behandling, från första bedömning till avslutad behandling. I utbildningen så kommer du även att få lära dig den teoretiska grund som behövs för att genomföra en ACT behandling.

Målet är att du efter utbildningen ska:

  • Kunna den teoretiska grunden till ACT: Inlärningsteoretiska principer och RFT (Relational Frame Theory)
  • Veta hur du kan arbeta för att öka klienters psykologiska flexibilitet (och hur det kan bidra till deras psykisk hälsa)
  • Kunna göra en fallkonceptualisering utifrån ACT-principer
  • Få praktiska verktyg för att öka dina patienters öppenhet, närvaro och engagemang (som är de centrala processerna i en ACT/FACT behandling)
  • Kunna planera och sätta realistiska behandlingsramar för både en ACT och en FACT behandling
  • Öva på att praktiskt arbeta med kortare sessioner i FACT
  • Kunna utvärdera dina ACT/FACT behandlingar
  • Få tips på hur du kan integrera ACT/FACT i arbetet på din mottagning!

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig som jobbar inom vårdyrken med samtal som arbetsredskap. Grundläggande psykoterapiutbildning är önskvärt. Observera att utbildningen inte ger någon formell behandlarkompetens.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren handledare och utbildare i ACT.

Pris

8900 kr + moms. I priset ingår lunch, för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Datum & lokal

20-21 april och 18-19 maj kl 9.00-16.00 på Ersta konferens i Stockholm.

Anmälan

Sista anmälningsdag 31 mars. Anmälan görs via kontaktformuläret nedanför.

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Observera att anmälan är bindande

Anmälan till grundutbildning i ACT/FACT