I en KBT behandling ingår ofta att fylla i olika formulär, arbetsblad och skattningsskalor.
Här har vi samlat några av de arbetsblad vi brukar använda i våra behandlingar.

Arbeta med tankar

Tankefällor och hur man bryter dem