KBT i Primärvården – introduktionsutbildning online

1 dags workshop 28 september 2020

Att arbeta med psykologisk behandling i primärvården är en stor utmaning! Ett högt patienttryck och stora krav på genomströmning gör att arbetsmetodiken behöver effektiviseras och anpassas till en primärvårdskontext. KBT-tänket behöver även göras tillgängligt för övrig personal på vårdcentralen.

Målet med denna workshop är att ge både teoretiska och praktiska verktyg för att hantera de utmaningar som arbetet med KBT i primärvården medför. I utbildningen varvas teori och diskussioner med kortare praktiska moment där du får träna dina färdigheter i primärvårdsanpassade bedömningar och behandlingsinsatser.

Innehåll

  • Fokuserad psykologisk behandling
  • Integrera KBT i vårdcentralens arbete
  • Stegvis bedömning
  • Teamarbete och triage
  • Evidensbaserad praktik
  • Realistiska behandlingsmål
  • Utvärdering av behandlingsarbetet
  • Minimanualer för stegvis vård
  • Öppna gruppbehandlingar

Praktisk information

Målgrupp

Workshopen riktar sig främst till dig som arbetar med psykisk ohälsa i primärvården och har erfarenhet/utbildning i KBT. Utbildningen hålls på svenska.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren föreläsare och utbildare i Fokuserad ACT och primärvårdsanpassad KBT. Mattias har arbetat som psykolog och projektledare i primärvården i Uppsala och är författare till kbtiprimarvarden.se.

Pris

1000 kr + moms. I priset ingår material i pdf-format samt intyg. Deltagare i våra handledningsgrupper deltar kostnadsfritt!

Datum & lokal

28 september 2020 kl 9.00-16.00 via Zoom.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 14 september.

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Observera att anmälan är bindande