Grundutbildning i ACT

26-27 oktober 2021 – online

ACT som står för Acceptance and Commitment Therapy är en behandlingsform som utgår från en humanistiskt hälsosyn där hälsa främst handlar om i vilken utsträckning en människa har förmåga att kunna förverkliga det som är viktigt i livet. En ACT behandling handlar därför mer om att lära patienter att hantera svårigheter i livet handlar om att lära människor färdigheter att hantera svårigheter i livet. 

I denna utbildning får du lära dig grunderna till ACT och du kommer också själv att få prova på olika upplevelsebaserade övningar som ofta används i en ACT behandling. I utbildningen varvas teoretiska moment och diskussioner med praktiska övningar och rollspel.

Målet är att du efter denna utbildning ska ha den grundkunskap som krävs för att på egen hand utforska hur du kan använda dig av både ACT i ditt eget behandlingsarbete.

Innehåll

I workshopen får du lära dig att praktiskt genomföra en ACT behandling, från första bedömning till avslutad behandling. I utbildningen så kommer du även att få lära dig den teoretiska grund som behövs för att genomföra en ACT behandling.

Målet är att du efter utbildningen ska:

  • Kunna den teoretiska grunden till ACT: Inlärningsteoretiska principer och RFT (Relational Frame Theory)
  • Veta hur du kan arbeta för att öka klienters psykologiska flexibilitet (och hur det kan bidra till deras psykisk hälsa)
  • Kunna göra en fallkonceptualisering utifrån ACT-principer
  • Få praktiska verktyg för att öka dina patienters öppenhet, närvaro och engagemang (som är de centrala processerna i en ACT behandling)
  • Kunna planera och sätta realistiska behandlingsramar för en ACT behandling
  • Kunna utvärdera dina ACT behandlingar
  • Få tips på hur du kan integrera ACT i arbetet på din mottagning!

Läs mer om utbildningen

Vill du veta mer vad du kommer att få lära dig i vår ACT utbildning?

Ladda ned en innehållspresentation av utbildningen

Praktisk information

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig som jobbar inom vårdyrken med samtal som arbetsredskap. Grundläggande psykoterapiutbildning är önskvärt. Observera att utbildningen inte ger någon formell behandlarkompetens.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren handledare och utbildare i ACT.

Pris

4000 kr + moms. I priset ingår material i pdf-format och intyg.

Datum & lokal

26-27 oktober 2021, kl 9-16 – online via Zoom

Anmälan

Sista anmälningsdag 14 oktober. Anmälan görs via kontaktformuläret nedanför.

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Observera att anmälan är bindande

Vill du börja direkt?

Här kan du ladda hem två enkla introduktioner till ACT och dess grund beteendeanalys om du redan idag vill börja lära dig mer om ACT!

Vad säger våra tidigare deltagare?

En utbildning som kombinerar teori med praktiska råd och vardagslösningar för mig som behandlare och för mina klienter. Lämnade varje dag full av energi och lust att prova nytt, experimentera och låta mina klienter ro.

Tack för en otroligt bra och inspirerande utbildning!

En utbildning som kombinerar teori med praktiska råd och vardagslösningar för mig som behandlare och för mina klienter. Lämnade varje dag full av energi och lust att prova nytt, experimentera och låta mina klienter ro.