Boktips: Integrerad primärvård

https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi2/integrerad-pr…

God och nära vård

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentl…