KBT i Primärvården – introduktion till primärvårdsarbete

16 september 2024 – online

Arbetet inom primärvården med psykologisk behandling är både utmanande och givande. Varje dag står vi inför en mångfald av patienter, alla med unika behov. Samtidigt är kravet på vår tillgänglighet konstant. För att möta dessa utmaningar effektivt krävs en balans: vi behöver både vara flexibla och anpassningsbara, men också ha tydliga strukturer och rutiner. Detta säkerställer att vi inte ständigt behöver uppfinna nya lösningar.

I vår workshop utforskar vi inte bara en metod för att hantera dessa utmaningar. Istället är vårt mål att erbjuda ett både teoretiskt och praktiskt ramverk. Detta ramverk hjälper dig att förstå och göra välgrundade val om hur du bäst kan hantera de utmaningar som uppstår i ditt arbete. Workshopen är interaktiv: vi varvar praktiska övningar med teori och öppna diskussioner. Din egen erfarenhet från arbete inom primärvården är en värdefull del av dessa diskussioner och vi välkomnar ditt deltagande och din input!

Innehåll

  • Primärvårdens uppdrag och förutsättningar
  • Integrera KBT i vårdcentralens arbete
  • Stegvis bedömning
  • Fokuserade behandlingsinsatser
  • Teamarbete och triage
  • Evidensbaserad praktik
  • Realistiska behandlingsmål
  • Utvärdering av behandlingsarbetet
  • Minimanualer för stegvis vård
  • Öppna gruppbehandlingar

Praktisk information

Målgrupp

Workshopen riktar sig främst till dig som arbetar med psykisk ohälsa i primärvården och har erfarenhet/utbildning i KBT. Utbildningen hålls på svenska.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren föreläsare och utbildare i Fokuserad ACT och primärvårdsanpassad KBT. Mattias har arbetat som psykolog och handledare i primärvården och är författare till kbtiprimarvarden.se.

Pris

1200 kr (exkl. moms). I priset ingår material i pdf-format.

Datum

16 september 2024 kl 9:00-16:00  – online via Zoom

Anmälan

Sista anmälningsdag 10 september 2024. Observera att anmälan är bindande. Anmälan görs via kontaktformuläret nedanför.

Är du student ange “student” i rutan övrigt för studentrabatt 60%. (450kr inkl moms).

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94