PTP-program – Om beteendeanalys del 1

Här är några frågor som ni gärna får gå igenom och kolla så ni kan. Kopiera gärna in  frågorna i ett eget dokument och skriv en rad eller två under varje fråga. Tänk på att alltid avidentifiera alla exempel från ditt eget kliniska arbete.

Några viktiga begrepp

 • Vad innebär funktionell kontextualism?
 • Vad innebär att ett beteende kan ha multipla funktioner?
 • Vad innebär att beteenden har funktionell ekvivalens?
 • Vad är skillnaden mellan ett beteendes topografiska aspekter och ett beteendes funktionella aspekter?
 • Vad innebär pragmatiskt sanningskriterium?

Beskriva beteenden

 • Vad är skillnaden mellan yttre beteende och inre beteenden?
 • Vad krävs för att vi ska kunna beskriva inre beteenden?
 • Vad är över- och underskottsbeteenden och ge exempel på hur dessa kan vara problematiska utifrån frekvens, duration, intensitet eller sammanhang.
 • Vem definierar överskott/underskottsbeteenden i en terapi?
 • Ge några exempel på vanliga över- och underskottsbeteenden för problemområdena depression, ångest, oro, stress och sömnproblem.

Analysera beteenden

 • Vad innebär kontingens?
 • Vad är en kontingensanalys?
 • Vad är skillnaden mellan en ABC analys, en SORK analys och en STORK analys? När kan man använda den ena eller den andra?
 • Vad innebär etablerande omständigheter (EO) och hur förhåller EO till de olika leden i en ABC analys. Försök komma på ett konkret exempel där detta blir tydligt!

Respondent betingning

 • Vad innebär respondent betingning? Ge ett kliniskt exempel som beskriver detta? Använd gärna begreppen UCS, UCR, NS, CS och CR.
 • Vilka är våra basala affekter och hur kan vi tänka kring dessa när vi arbetar med beteendeanalys?
 • Vad innebär betingning av andra ordningen?
 • Vad innebär begreppet generalisering i beteendeanalys? Ge ett kliniskt exempel.
 • Vad innebär begreppet diskriminering i beteendeanalys? Ge ett kliniskt exempel.
 • Vad innebär respondent utsläckning?
 • Vad innebär habituering?
 • Hur kan vi tänka kring habituering när vi arbetar med exponering? Är det viktigt eller inte? Motivera gärna.

Operant betingning

 • Vem upptäckte ”lagen om konsekvenser” och vad säger den lagen?
 • Vad innebär operant betingning?
 • Vad är skillnaden mellan respondent och operant inlärning?
 • Vad innebär positiv förstärkning? Ge gärna ett kliniskt exempel.
 • Vad innebär negativ förstärkning? Ge gärna ett kliniskt exempel.
 • Vad innebär positiv försvagning (bestraffning)? Ge gärna ett kliniskt exempel.
 • Vad innebär negativ försvagning (bestraffning)? Ge gärna ett kliniskt exempel.
 • Vad innebär intermittent förstärkning? Ge gärna ett kliniskt exempel.
 • Vad är skillnaden mellan primära och betingade förstärkare? Ge gärna några kliniska exempel.
 • Vad är en “generaliserad” förstärkare? Ge gärna ett kliniskt exempel.
 • Vad är beteendeklasser?
 • Varför kan det vara användbart att ibland analysera “beteendeklasser” snarare än specifika beteenden?
 • Vad är operant utsläckning?
 • Vad innebär utsläckningskrevad?
 • Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

Studera beteenden

 • Hur kan vi studera beteenden i en terapi? Ge några olika avidentifierade exempel från ditt eget kliniska arbete.
 • Vad innebär ett beteendetest?  Har du använt dig av beteendetest, beskriv kort hur och varför.
 • När och varför kan skattningsskalor vara användbara i en terapi? Vilka skalor har du använt och varför?
 • Finns det några risker med att använda skattningsskalor i en terapi?
 • Ge exempel på registreringsuppgifter vid några olika problemområden och beskriv kort varför dessa kan vara användbara?

 

Lycka till!


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 10 september, 2019