Grundutbildning i ACT/FACT VT-2019

Här har vi samlat allt utbildningsmaterial till vår grundutbildning i ACT och FACT.

Kort om utbildningen:

Utbildninen har syftet att lära ut grundläggande kunskaper och färdigheter i Acceptance and Commitment Therapy och Fokuserad ACT.
Efter utbildningen är målet att deltagarna ska känna till teorin bakom ACT kunna arbeta med att öka sina patienters psykologiska flexibilitet, kunna  göra en ACT-konceptualisering och ha praktisk kunskap hur man arbetar med de olika grundprocesserna i ACT.

Läs mer om våra andra ACT utbildningar här.

Presentation dag 1 & 2

8 övningar för kognitiv defusion

Livskompass

Livskompass 4 områden

Bulls eye

Presentation dag 3

ACT-öppningar:

Exempelsvar på övningen ACT-öppningar

Skattningsskalor för utvärdering av ACT:

AAQ-2

Brunnsviken Brief Quality of life scale (BBQ)

Valued Living Questionnaire (VLQ)

Presentation dag 4

Bedömningsmall för FACT


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 8 april, 2019