Arbeta med okända patienter

En av de stora utmaningarna i arbetet med fokuserade insatser (som exempelvis FACT) är att klara av att hantera många samtidiga patientkontakter. Om vi tänker att vi i genomsnitt träffar 2 nya patienter varje dag och att dessa patienter i genomsnitt stannar kvar i behandlingen i två månader (dvs 40 arbetsdagar), då kommer vi i genomsnitt ha ca 80 pågående patienter! Lägg dessutom till de patienter vi väljer att arbeta med under en längre tid, då blir antalet pågående patienter ännu större.

Problemet är att det är omöjligt att hålla så många individuella patienter i huvudet! Samtidigt är traditionell psykologisk behandling (som KBT och ACT) utformad för att vi ska veta vem det är vi arbetar med! Exempelvis börjar behandlingen ofta med en analysfas där vi samlar in information som vi sedan använder oss av i den påföljande behandlingsfasen.

Självklart kommer vi att minnas många, eller kanske de flesta av våra patienter. Men oavsett hur vi anstränger oss, eller hur noggranna journalanteckningar vi skriver, så kommer vi alltid att få kunskapsluckor.

Vi behöver därför en metod som låter oss arbeta med patienter vi inte vet så mycket om!

Hur går detta till i praktiken? Här följer två förslag:

Låta patienterna minnas innehållet i analyserna

Genom att göra det tydligt för patienten att hen själv är ansvarig att minnas sin hemuppgift behöver vi som behandlare bara komma ihåg vilken slags hemuppgift patienten arbetar med. Det exakta innehållet är det patientens ansvar att komma ihåg.

Rent praktiskt kan detta gå till så att patienten får arbetsblad där hen får arbeta med sina hemuppgifter och att terapeuten är tydlig med att patienten ska ta med sig arbetsbladet tillbaka till nästa session.

Terapeuten kan även förtydliga detta ytterligare genom att explicit fråga patienten vad ”vi ska komma ihåg från denna session” och sedan tillsammans med patienten skriva ned detta i journalen. På så sätt blir det tydligt vad terapeuten ska komma ihåg och att patienten också ansvarar för resten.

Skapa färdigtänkta ”behandlingsspår”

Med okända patienter kan det även vara svårt att minnas exakt vad man arbetat med tidigare i behandlingen. Självklart kan man alltid gå tillbaka i journalen och läsa. på, men ett ofta enklare sätt kan vara att skapa färdiga behandlingsspår med förbestämt innehåll. På så vis kan vi alltid veta att patienter som fått en ångesthieraki i hemuppgift också fått en rational för ångestkurvan.

 


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 21 maj, 2018