Allians och terapeutisk flexibilitet

Höstkonferens på Kohlswa Herrgård 3-4 oktober. Årets tema: Allians och terapeutisk flexibilitet

  • Hur skapar vi en god och tillitsfull terapiallians så att våra patienter vill komma tillbaka och fortsätta arbeta med oss?
  • Hur kan vi bygga förtroende, ingjuta hopp och skapa motivation till förändring även när det är svårt?
  • Hur kan vi utveckla vår förmåga till empati, lyhördhet och följsamhet i våra patientmöten och hur kan vi bli bättre på att hitta den fina balansen mellan relation och intervention i våra behandlingar?

Vi kommer arbeta med bl.a:

– Acceptans
– Medkänsla
– Empati
– Mindfulness
– Validering
– Flexibilitet
– Motivation

Presentation

Kommer snart


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 30 september, 2020