ACT vid smärta – Sundsvall HT 2018

Under hösten håller jag en utbildning i ACT för Psykologmottagningen Somatik/Smärtrehab i Sundsvall. Mottagningen har en välfungerande gruppbehandling i ACT som leds av två psykologer och för att underlätta inlärningen är utbildningen skräddarsydd så att den utgår från detta behandlingsprogram.

Målet med denna utbildning är att öka kunskapen om ACT hos övriga medarbetare på mottagningen så att de på ett effektivt sätt kan arbeta vidare med de ACT-interventioner som berörs under gruppbehandlingen mellan gruppsessionerna.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 8 oktober, 2018