Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT

Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT Mer information kommer snart… Denna utbildning, som sträcker sig över fyra terminer, riktar sig…

Värderingar

Värderingar

Värderingar spelar en avgörande roll i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De fungerar som kompasser som hjälper individer…

Medveten närvaro

Medveten närvaro

Medveten närvaro, även känd som mindfulness, är en av grundprocesserna i psykologisk flexibilitet. Den innefattar att medvetet och…

Mätinstrument för ACT

Mätinstrument för ACT

Detta är en förteckning över validerade mätinstrument på svenska för klinisk utvärdering eller forskning som är relevanta för…

KBT – Kognitiv beteendeterapi

Vad är KBT? KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som har sina rötter i både kognitiv…

Jag-som-kontext

Jag-som-kontext

”Jag-som-kontext” är ett begrepp hämtat från ACT som handlar om att försöka se sig själv som den som…