Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD – HT 2022

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD och Written Exposure Therapy i primärvården.

Presentation:

Skattningsskalor

Manual för WET