Workshop KBT i Primärvården – Umeå 2016

Nedladdningsbart material

Här hittar du allt arbetsmaterial som ingick i vår workshop “KBT i Primärvården”.

Åhörarkopior 2 bilder per sida

Bedömningsmall KBT i Primärvården

Direktbokning till psykolog och kurator

Röda flaggor

Levnadsvanor

PHQ-9 och GAD-7

WHODAS 2.0

CSQ-8