KBT i Primärvården – Jönköping 2017

Denna workshop syftar till att ge både teoretiska och praktiska verktyg för att hantera de utmaningar som arbetet med KBT i primärvården medför. I utbildningen varvas teori och diskussioner med praktiska moment, där deltagarna får träna sina färdigheter i primärvårdsanpassade bedömningar och behandlingsinsatser.

Arbetsmaterial