Utveckling av offentlig och privat vårdverksamhet

Vi erbjuder stöd i utveckling av offentlig och privat vårdverksamhet. Vi hjälper dig planera, strukturera och kvalitetssäkra mottagningsverksamheten för psykisk ohälsa.

Kontakta oss för mer information.