Öva på att använda ACT processer i samtal – kostnadsfri workshop

12 maj kl 15:15-16:45 online via Zoom

Innehåll

Målet är att du i workshopen ska:

  • Få öva på att använda olika ACT-processerna (acceptans, defusion, medveten närvaro, jag-som-kontext, värderingar och ändamålsenligt handlande) i ett samtal för att öka patienters psykologiska flexibilitet
  • Få lära dig hur olika ACT-processer kan stärka varandra
  • Bli inspirerad att fortsätta öva på att använda ACT i ditt kliniska arbete!

Förberedelser

Inför workshopen är det bra om du läser på om de olika processerna i ACT och även fundera igenom hur du i dagsläget använder de olika processerna i ACT genom att ladda hem och fylla i en kort förberedande uppgift.

Ladda hem den förberedande uppgiften här

Praktisk information

Målgrupp

Denna workshop riktar sig till dig arbetar med ACT.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog

Kurskostnad

Kostnadsfritt.

Datum & tid

Onsdag 12 maj kl 15:15-16:45 via Zoom

Anmälan:

Sista anmälningsdag är 7 maj!

Vi kommer att skicka ut en länk till utbildningen senast dagen innan workshopen så har du inte fått en länk innan får du gärna kolla i skräppostkorgen eller höra av dig till oss!

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94