Introduktion till ACT – online

1 dags workshop 4 september 2020

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en populär behandlingsform med samma teoretiska bakgrund som exempelvis KBT. ACT utgår dock från en mer humanistiskt inriktad hälsosyn där hälsa främst handlar om att kunna leva ett rikt liv i samklang med sina värderingar. En ACT behandlingen handlar därför mer om att lära sig att hantera de svårigheter som oundvikligen uppkommer i livet snarare än att bota ”fel”.

I denna upplevelsebaserade workshop kommer du få en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy (ACT). I workshopen blandas olika upplevelsebaserade ACT-övningar med kortare presentationer och rollspel.

Målet är att du genom upplevelsebaserat lärande själv ska få uppleva hur det är att arbeta med ACT.

Innehåll

Under workshopen kommer du att få arbeta med övningar från samtliga ACT-processer:

  • Acceptans
  • Defusion
  • Medveten närvaro
  • Jag-som-kontext
  • Värderingar
  • Ändamålsenligt handlande

Efter varje övning ges också en kort teoretisk bakgrund i syfte att sätta in övningen i ett sammanhang. Tonvikten ligger dock inte på teori utan på att lära genom upplevelser.

Praktisk information

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om ACT och själv uppleva hur det är att arbeta med ACT. Observera att workshopen inte ger någon formell behandlarkompetens.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren handledare och utbildare i ACT.

Pris

1000 kr + moms. I priset ingår material i pdf-format samt intyg. Deltagare i våra handledningsgrupper deltar kostnadsfritt.

Datum & lokal

4 september 2020 kl 9.00-15.00 via Zoom.

Anmälan

Sista anmälningsdag 1 september. Anmälan görs via kontaktformuläret nedanför.

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Observera att anmälan är bindande

Läs mer om ACT här:

Här kan du ladda hem två enkla introduktioner till ACT och dess grund beteendeanalys om du redan idag vill börja lära dig mer om ACT!