Introduktion till ACT – 1 dag

En upplevelsebaserad workshop hösten 2017

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en populär behandlingsform med samma teoretiska bakgrund som exempelvis KBT. ACT utgår dock från en mer humanistiskt inriktad hälsosyn där hälsa främst handlar om att kunna leva ett rikt liv i samklang med sina värderingar. En ACT behandlingen handlar därför mer om att lära sig att hantera de svårigheter som oundvikligen uppkommer i livet snarare än att bota ”fel”.

I denna upplevelsebaserade workshop kommer du få en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy (ACT). I workshopen blandas olika upplevelsebaserade ACT-övningar med kortare presentationer och rollspel.

Målet är att du genom upplevelsebaserat lärande själv ska få uppleva hur det är att arbeta med ACT.

Innehåll:

Under workshopen kommer du att få arbeta med övningar från samtliga ACT-processer:

  • Acceptans
  • Defusion
  • Medveten närvaro
  • Jag-som-kontext
  • Värderingar
  • Ändamålsenligt handlande

Efter varje övning ges också en kort teoretisk bakgrund i syfte att sätta in övningen i ett sammanhang. Tonvikten ligger dock inte på teori utan på att lära genom upplevelser.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om ACT och själv uppleva hur det är att arbeta med ACT. Observera att workshopen inte ger någon formell behandlarkompetens.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren handledare och utbildare i ACT.

Pris

2100 kr + moms. I priset ingår lunch, för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Datum & lokal

Datum för denna utbildning är inte bestämt. Lämna ditt namn och mailadress i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig när datum och plats för utbildningen är bestämt.

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Anmälan ditt intresse för utbildningen "Introduktion till ACT"

Anmälan till Introduktion till ACT - en upplevelsebaserad workshop

Vill du bli bättre på Acceptance and Commitent Therapy (ACT)?

Vi erbjuder flera utbildningar i både ACT och FACT. Läs mer om våra andra ACT utbildningar.