Fördjupande workshop i ACT – 2 halvdagar

Avancerad färdighetsträning i ACT 22-23 november 2021 – online

I denna fördjupande workshop kommer du att under två halvdagar få träna dina färdigheter i ACT. Genom praktiska övningar och i rollspel kommer du att få öva dig på att tillämpa olika ACT interventioner. Under workshopen kommer du både att få öva på flera olika sätt att arbeta med ACT:

  • Dag ett kommer du att få öva på fallkonceptualisering samt hur du kan välja intervention.
  • Dag två kommer du att få öva på hur du kan använda olika interventioner, både i form av olika upplevelsebaserade övningar men även hur du kan arbeta med de olika ACT-principerna ”inuti” dina vanliga samtal.

Målet med workshopen är både att du ska öka dina färdigheter i ACT och även din förståelse för hur och när man kan arbeta med olika ACT-processer i en behandling.

Hello

Målgrupp

ACT utbildningen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper och färdigheter i ACT och nu önskar fördjupa dina kunskaper i ACT.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, handledare och utbildare i ACT.

Pris

3200 kr + moms. I priset ingår material i pdf-format och intyg.

Datum & lokal

22-23 november 2021, kl 9:00-12:00 – online via Zoom

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 12 november.

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94