Fördjupande workshop i ACT – 2 dagar

Avancerad färdighetsträning i ACT 5-6 mars 2018

I denna fördjupande workshop kommer du att under två dagar få träna dina färdigheter i ACT. Genom praktiska övningar och i rollspel kommer du att få öva dig på att tillämpa olika ACT interventioner. Under workshopen kommer du både att få öva på flera olika sätt att arbeta med ACT:

  • Dag ett kommer att handla om hur du kan använda dig av ACT i dina individuella kontakter, både med hjälp av olika upplevelsebaserade övningar och hur du kan arbeta med de olika ACT-principerna ”inuti” dina vanliga samtal.
  • Dag två kommer du att få öva på hur du kan arbeta med ACT i grupp.

Under hela workshopen kommer du också att få träna dig på att göra fallkonceptualisering baserat på ACT och utifrån denna konceptualisering planera en komplett ACT behandling.

Målet med workshopen är både att du ska öka dina färdigheter i ACT och även din förståelse för hur och när man kan arbeta med olika ACT-processer i en behandling.

Innehåll:

Under utbildningen kommer du att:

  • Öka din teoretiska kunskap i ACT och få en bättre förståelse för hur teorin hänger samman med det vi ”gör” när vi arbetar med ACT
  • Träna dig i att leda övningar för de olika ACT-processerna (acceptans, defusion, medveten närvaro, jag-som-kontext, värderingar och ändamålsenligt handlande)
  • Förbättra dina färdigheter i att göra fallkonceptualiseringar utifrån ACT-principer
  • Lära dig mer om Relational Frame Theory (RFT) och du kan arbeta med språket i en ACT behandling
  • Förbättra din färdighet att under ett samtal känna igen psykologisk inflexibilitet och veta vad du kan göra för att motverka detta
  • Öva dig på att under samtal använda dig av ACT-processer för att öka klientens psykologiska flexibilitet

Målgrupp

ACT utbildningen riktar sig till dig som tidigare gått en grundläggande utbildning i ACT (antingen våran eller någon annans) och nu önskar fördjupa dina kunskaper i ACT. Observera att utbildningen inte ger någon formell behandlarkompetens.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren handledare och utbildare i ACT.

Pris

4800 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Datum & lokal

5-6 mars 2018 på Dalarnas hus på Vasagatan 46 i Stockholm.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 28 februari.

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Anmälan till Fördjupning i ACT

Anmälan av intresse för workshopen "Fördjupning i ACT"

Vill du bli bättre på Acceptance and Commitent Therapy (ACT)?

Vi erbjuder flera utbildningar i både ACT och FACT. Läs mer om våra andra ACT utbildningar.