Fördjupande workshop i ACT – 3 dagar

Avancerad färdighetsträning i ACT hösten 2017

I denna fördjupande workshop kommer du att under tre dagar få träna dina färdigheter i ACT. Genom praktiska övningar och i rollspel kommer du att få öva dig på att tillämpa olika ACT interventioner. Under workshopen kommer du både att få öva på flera olika sätt att arbeta med ACT:

  • Dag ett kommer vi att öva på hur du kan öka dina patienters psykologiska flexibilitet med hjälp av olika upplevelsebaserade övningar.
  • Dag två kommer vi att träna hur du ”inuti” dina vanliga samtal kan arbeta med olika ACT-principer. Denna dag kommer vi även introducera övningen ”hexaflexdansen” som är ett kreativt och roligt sätt att förbättra sina kunskaper i ACT.
  • Dag tre kommer vi att ägna åt hur du kan arbeta med ACT i grupp.

Under hela workshopen kommer du också att få träna dig på att göra fallkonceptualisering baserat på ACT och utifrån denna konceptualisering kunna planera en ACT behandling.

Målet med workshopen är både att du ska öka dina färdigheter i ACT och även din förståelse för hur och när man kan arbeta med olika ACT-processer i en behandling.

Innehåll:

Under utbildningen kommer du att:

  • Öka din teoretiska kunskap i ACT och få en bättre förståelse för hur teorin hänger samman med det vi ”gör” när vi arbetar med ACT
  • Träna dig i att leda övningar för de olika ACT-processerna (acceptans, defusion, medveten närvaro, jag-som-kontext, värderingar och ändamålsenligt handlande)
  • Förbättra dina färdigheter i att göra fallkonceptualiseringar utifrån ACT-principer
  • Lära dig mer om Relational Frame Theory (RFT) och du kan arbeta med språket i en ACT behandling
  • Förbättra din färdighet att under ett samtal känna igen psykologisk inflexibilitet och veta vad du kan säga för att motverka detta
  • Öva dig på att under samtal använda dig av ACT-processer för att öka klientens psykologiska flexibilitet

Målgrupp

ACT utbildningen riktar sig till dig som tidigare gått en grundläggande utbildning i ACT (antingen våran eller någon annans) och nu önskar fördjupa dina kunskaper i ACT. Observera att utbildningen inte ger någon formell behandlarkompetens.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren handledare och utbildare i ACT.

Pris

7200 kr + moms. I priset ingår lunch, för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Datum & lokal

Datum för denna utbildning är inte bestämt.  Lämna ditt namn och mailadress i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig när datum och plats för utbildningen är bestämt.

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Anmälan av intresse för workshopen "Fördjupning i ACT"

Anmälan till Fördjupning i ACT

Vill du bli bättre på Acceptance and Commitent Therapy (ACT)?

Vi erbjuder flera utbildningar i både ACT och FACT. Läs mer om våra andra ACT utbildningar.