Använda hexaflexen i samtal – fördjupande workshop

17 november kl 15-17 online via Zoom

Målet med denna workshop är att praktiskt öva på hur du kan använda dig av olika ACT-processer i ett samtal i syfte att “skapa rörelse” i samtalet och motivera patienter till förändring.

Innehåll

Något förenklat kan man arbeta med de olika processerna i ACT på två olika sätt. Antingen kan vi göra det med hjälp av olika upplevelsebaserade övningar eller också kan vi jobba med den “direkt i ett samtal” genom att prata om och fånga upp processerna när de händer.

Exempelvis kan vi arbeta med värderingar genom att låta patienter göra övningen “livskompassen” eller genom att fråga “vad är viktigt för dig?”

Målet är att du i workshopen ska:

  • Få öva på att använda olika ACT-processerna (acceptans, defusion, medveten närvaro, jag-som-kontext, värderingar och ändamålsenligt handlande) i ett samtal för att öka patienters psykologiska flexibilitet
  • Få lära dig hur olika ACT-processer kan stärka varandra
  • Bli inspirerad att fortsätta öva på att använda ACT i ditt kliniska arbete!

Förberedelser

Inför workshopen kommer du att få i hemuppgift att fundera igenom hur du i dagsläget använder de olika processerna i ACT.

Ladda hem uppgiften här

Praktisk information

Målgrupp

Denna workshop riktar sig till dig arbetar med ACT.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog

Kurskostnad

Kostnadsfritt.

Datum & tid

Tisdag 17 november kl 15:00-17:00 via Zoom

Anmälan:

Sista anmälningsdag är 13 november!

Vi kommer att skicka ut en länk till utbildningen senast dagen innan workshopen så har du inte fått en länk innan får du gärna kolla i skräppostkorgen eller höra av dig till oss!

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94