Utbildning i psykologisk behandling vid psykisk ohälsa för primärvårdspersonal på Region Gotland

Under våren höll vi en heldag om primärvårdsanpassade arbetssätt för vårdcentralspersonal på några olika vårdcentraler på Gotland.