Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD – VT 2023

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD och Written Exposure Therapy i primärvården.

Presentation:

Skattningsskalor

Manual för WET

Manual från WHO