Vad är KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som har sina rötter i både kognitiv terapi och beteendeterapi. Ursprungligen utvecklades KBT som en metod för behandling av depression och olika ångestsjukdomar men nu används KBT vid många andra besvär såsom specifika fobier, panikångest, generaliserad ångest, tvångsproblematik, missbruk, PTSD, schizofreni, ätstörningar, relationsproblem, sexuella problem och även för att utveckla organisationer.

Målet med KBT

I KBT arbetar man med att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster som leder till att patienten mår dåligt. KBT är en aktiv terapiform där patient och terapeut gemensamt arbetar med patientens problem. I KBT tänker man att patienten är expert på sina egna problem och fokus ligger på det som händer här och nu i patientens liv. KBT är också en evidensbaserad terapi och med det menas att alla tekniker som används är vetenskapligt utprövade för att ge så bra resultat som möjligt.

Upplägg

KBT ges oftast som en korttidsterapi, dvs i de flesta fall mellan 1-20 sessioner. Under de inlednande samtalen försöker man att avgränsa ett tydligt mål som patient och terapeut gemensamt ska arbeta med hjälp av olika KBT tekniker. Det är också vanligt att man använder sig av olika slags skattningsformulär för att kunna kontrollera hur KBT behandlingen fortgår.

Läs mer om KBT