Jag heter Mattias Myrälf och arbetar som leg. psykolog och verksamhetsutvecklare i Primärvården i Uppsala. Jag har sedan tidigare även en utbildning som teaterpedagog och har under många år arbetat med att utbilda och handleda individer och grupper i praktiskt ledarskap och grupputveckling.

För närvarande driver jag ett antal projekt som syftar till att implementera effektiva behandlingsmetoder i Primärvården såsom transdiagnostiska gruppbehandlingar, öppna sömnbehandlingar samt internetstödd KBT behandling i individuella behandlingskontakter. Under våren kommer vi även att implementera och internutbilda i FACT (Fokuserad Acceptance and Commitment Therpy).

Syftet med denna sida är att dela med mig med detta arbete med förhoppningen om att få tillstånd intressanta samarbeten med kliniker och forskare runt om i landet men också att dela mina egna tankar kring psykologi och utvecklingsarbete i Primärvården. Observera att delar av materialet endast är avsett för behandlare med minst steg-1 kompetens i KBT. För att få tillgång till detta material går det bra att maila mig.

Vill du komma i kontakt med mig går det bra att maila eller ringa. Du kan även följa mig på twitter:@MattiasMyralf