KBT i Primärvården VT2021 – online

1 dags introduktion till primärvårdsarbete och primärvårdsanpassad KBT.

Presentation

Åhörarkopior