KBT i Primärvården HT2020 – online

1 dags introduktion till primärvårdsarbete och primärvårdsanpassad KBT.

Presentation

Ladda ned presentationen här

Material

Bedömningsmall KBT i Primärvården

PHQ-9 och GAD-7

Levnadsvanor

WHODAS 2.0 – 12 fragor-sjalvadm

CSQ-8

Triagemall exempel