Introduktion till IBH - Centrumkliniken Kungälv

Integrerad beteendehälsa (IBH) är en teambaserad arbetsmodell…

Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD

En heldags utbildning i Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD för…

Compassionsfokuserad terapi i Primärvården

En heldagsworkshop i Compassionfokuserad terapi (CFT) för psykosociala…

Workshop KBT i Primärvården - VT 2019

En två dagar lång workshop som syftar till att ge de teoretiska…

Grundutbildning i ACT/FACT VT-2019

Här har vi samlat allt utbildningsmaterial till vår grundutbildning…

Introduktion till Motiverande samtal (MI)

En heldagsintroduktion till Motiverande samtal för vårdpersonal…

Utbildning i stress och utmattningsproblematik - Region Kronoberg

Tillsammans med Allmänmedicinskt Kunskapscentrum, AMK, anordnade…

Fokuserad ACT för Barn och Unga - Värmland HT 2018

I december fick jag tillsammans med Maths Wensmark psykologpraktik…

Workshop KBT i Primärvården - HT 2018

Denna 2 dagars workshop syftar till att ge teoretiska och praktiska…