Primärvårdsanpassat behandlingsarbete vid stress och utmattning - Region Gotland

Presentation:   Ladda hem åhörarkopior

Grundutbildning i ACT online - HT2020

Här har vi samlat allt utbildningsmaterial till vår grundutbildning…

Allians och terapeutisk flexibilitet

Höstkonferens på Kohlswa Herrgård 3-4 oktober. Årets tema: Allians…

Fokuserad ACT - online hösten 2020

2-dagars utbildning i Fokuserad ACT online via zoom. Här är…

KBT i Primärvården HT2020 - online

1 dags introduktion till primärvårdsarbete och primärvårdsanpassad…

Fokuserad ACT - online våren 2020

Våren 2020 höll vi en 3-dagars utbildning i Fokuserad ACT online…

FACT utbildning Barn och ungdomshälsan i Region Jönköpings län

Utbildning i Fokuserad ACT för Barn och ungdomshälsan i Region…

Utbildningsdag för psykologer på Praktikertjänst 2020

Utbildning i primärvårdsarbete för psykologer anställda vid…

KBT i Primärvården HT2019

2 dagars workshop i primärvårdsanpassad KBT. Presentati…

ACT utbildning för Region Dalarna 2019

Presentationer och arbetsmaterial för vår utbildning i ACT…