Bemöta och behandla suicidala patienter i primärvården VT2023

En heldagsutbildning i hur man kan bemöta och behandla suicidala…

Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD - VT 2023

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Primärvårdsanpassad…

Fokuserad ACT - VT 2023

Två dagars workshop online i Fokuserad ACT den 4-5 april 2023. Åhörarkopior Ladda…

KBT i Primärvården VT2023 - online

1 dags introduktion till primärvårdsarbete och primärvårdsanpassad…

Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD - HT 2022

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Primärvårdsanpassad…

Fokuserad ACT - HT 2022

Två dagars workshop online i Fokuserad ACT den 17-18 oktober…

Written Exposure Therapy - Region Skåne 2022

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Written Exposure…

Fokuserad ACT - VT 2022

Två dagars workshop online i Fokuserad ACT den 14-15 mars 2…

KBT i Primärvården VT2022 - online

1 dags introduktion till primärvårdsarbete och primärvårdsanpassad…