Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD - HT 2022

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Primärvårdsanpassad…

Fokuserad ACT - HT 2022

Två dagars workshop online i Fokuserad ACT den 17-18 oktober…

Written Exposure Therapy - Region Skåne 2022

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Written Exposure…

Fokuserad ACT - VT 2022

Två dagars workshop online i Fokuserad ACT den 14-15 mars 2…

KBT i Primärvården VT2022 - online

1 dags introduktion till primärvårdsarbete och primärvårdsanpassad…

Grundutbildning i ACT online - HT2021

Här hittar du åhörarkopior samt utbildningsmaterial till vår…

Fokuserad ACT - HT 2021

Två dagars workshop online i Fokuserad ACT den 4-5 oktober 2021. Åhörarkopior Åhörarkopior…

Workshop självmordsnära patienter i primärvården

En heldags workshop i hur vi kan arbeta med självmordsnära…

Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD online

En introduktion till hur vi kan arbeta med primärvårdsanpassad…

Öva på att använda ACT processer i samtal

En kort workshop där vi övade på att använda olika ACT processer…