Grundutbildning i ACT online - HT2021

Här hittar du åhörarkopior samt utbildningsmaterial till vår…

Fokuserad ACT - HT 2021

Två dagars workshop online i Fokuserad ACT den 4-5 oktober 2021. Åhörarkopior Åhörarkopior…

Workshop självmordsnära patienter i primärvården

En heldags workshop i hur vi kan arbeta med självmordsnära…

Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD online

En introduktion till hur vi kan arbeta med primärvårdsanpassad…

Öva på att använda ACT processer i samtal

En kort workshop där vi övade på att använda olika ACT processer…

Fokuserad ACT vid NPF - Värmlands arbetskraft

En halv dags utbildning i hur vi kan anpassa Fokuserad ACT till…

Grundutbildning i ACT online - VT2021

Här har vi samlat allt utbildningsmaterial till vår grundutbildning…

Fokuserad ACT - online våren 2021

2-dagars utbildning i Fokuserad ACT online via zoom. Här är…

KBT i Primärvården VT2021 - online

1 dags introduktion till primärvårdsarbete och primärvårdsanpassad…

VFU handledarutbildning - Region Kronoberg

Utbildning för blivande VFU handledare i Region Kronoberg …