Vi arbetar i dagsläget med ett antal olika projekt som syftar till att sprida psykologisk kunskap och behandling.

KBT app

KBT appar till iPhone och Android

Vi håller på att utveckla ett antal mobilappar med behandlingsmaterial till Iphone, Android samt en HTML5 version för övriga smartphones. I dagsläget är enbart en första prototyp framtagen som håller på att testas. Målsättningen är att ta fram ett tiotal appar som är tänkta som komplement till de traditionella ”papper-och-penna” formulär som används i en KBT behandling.

Mer information kommer inom kort.

manlighetsstudie

Forskningsprojekt om killar och män

Vinterns 2013-14 deltog vi i ett projekt tillsammans med forskarna Elisabeth Welch och Ata Ghaderi vid Uppsala Universitet.

Syftet var att med hjälp av en anonym enkätundersökning undersöka en rad frågor om män och manlighet som vi hittills haft svårt att besvara.

I studien undersökte vi bland annat:

  • Livskvalitet
  • Ätvanor
  • Kroppsuppfattning
  • Syn på manlighet och sexualitet
  • Användande av alkohol och droger

Studien resulterade i en artikel som väntar på att publiceras.

För intresserade finns fortfarande en demoversion av enkätprogrammet att titta på.

Internetterapi

Internetstödd KBT behandling för öppenvården

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att ta fram ett internetbaserad behandlingsstöd som kan använder i traditionell KBT behandling. Projektet kommer i den första fasen enbart att göras tillgängligt för offentliga vårdcentralen i Uppsala men har som långsiktig mål att kostnadsfritt kunna spridas till andra landsting. Projektet genomförs under ramen för Creative Common och är ett samarbete mellan Uppsala Universitet och Primärvården i Uppsala Län.

Det färdiga behandlingsprogrammet består av ett antal lösenordskyddade behandlingsmoduler som patienten får tillgång till via sin behandlare. Modulerna är tänkta attbåde  kunna användas under en hel behandlingsserie men även som hemuppgifter mellan enstaka sessioner.

Målsättning

Projektet har två uttalade mål.

1. Att underlätta den befintliga behandlingen genom att patienter får tillgång till psykoedukation och hemuppgifter via internet mellan sessionerna. Genom att patienten själv får arbeta med psykoeduaktion mellan sessioner kan mer tid läggas på analys, reflektion och arbete med hemuppgifter under sessionerna.

2. Underlätta implementeringsarbetet av internetbaserad KBT behandling i vården genom att verka som en hybrid mellan traditionell face-to-face behandling och internetbehandling. Tanken med detta är att deltagande behandlare på ett enkelt sätt ska få en erfarenhet av att internetbaserad KBT behandling funderar och därigenom öka motivationen att i förlängningen arbeta vidare med helt internetbaserade behandlingar.

Tidplan

Projektet är skutfört och en färdig produkt är framtagen som för närvarande används på alla offentliga vårdcentraler i Uppsala.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om projektet och kanske också få tillgång till behandlingen på din mottagning? Skicka ett mail till info [at] myralf.se