Lunch på hög höjd

Hemuppgifter

Hemuppgifter i KBT Syftet med hemuppgifter i KBT att låta det…
bibliotekskylt

Referenser

Referenser (i urval) Barlow, D.H. (2001) Clinical handbook of…
Lunch på hög höjd

En vanlig session

En vanlig session En behandlingstillfälle kallas inom KBT för…
Lunch på hög höjd

Behandling

Behandling I KBT arbetar patient och terapeut gemensamt med…
Lunch på hög höjd

Behandlingsupplägg

Behandlingsupplägg En KBT behandling börjar ofta med några…
Lunch på hög höjd

Acceptans

Acceptans Acceptans handlar om att välja att både se och stå…
Acceptans kan leda till förändring

Motiverande samtal

Motiverande samtal Motiverande samtal eller motivational interviewing…
Mikroskåp

Beteendeexperiment i KBT

Beteendeexperiment Beteendeexperiment handlar om att låta patienten…
Kognitiv omstrukturering

Kognitiv omstrukturering

Kognitiv omstrukturering Kognitiv omstrukturering handlar om…
Lunch på hög höjd

Exponering i KBT

Exponering Exponering handlar om att under ordnade former utsätta…