Kognitiv omstrukturering
Kognitiv omstrukturering

Hemuppgifter

Hemuppgifter i KBT Syftet med hemuppgifter i KBT att låta det…
bibliotekskylt

Referenser

Referenser (i urval) Barlow, D.H. (2001) Clinical handbook of…
Kognitiv omstrukturering

En vanlig session

En vanlig session En behandlingstillfälle kallas inom KBT för…
Kognitiv omstrukturering

Behandling

Behandling I KBT arbetar patient och terapeut gemensamt med…
Kognitiv omstrukturering

Behandlingsupplägg

Behandlingsupplägg En KBT behandling börjar ofta med några…
Kognitiv omstrukturering

Acceptans

Acceptans Acceptans handlar om att välja att både se och stå…
Acceptans kan leda till förändring

Motiverande samtal

Motiverande samtal Motiverande samtal eller motivational interviewing…
Mikroskåp

Beteendeexperiment i KBT

Beteendeexperiment Beteendeexperiment handlar om att låta patienten…
Kognitiv omstrukturering

Kognitiv omstrukturering

Kognitiv omstrukturering Kognitiv omstrukturering handlar om…