Beteendeaktivering

Beteendeaktivering

Beteendeaktivering används för att behandla depression. Tanken bakom beteendeaktivering är att depressionen orsakas av att den deprimerade i sin nuvarande livssituation förlorat många av de aktiviteter som tidigare gett glädje och vitalitet.

Det man gör i beteendeaktivering är att först undersöka vilka dessa aktiviteter är och sedan försöka underlätta för den deprimerade att börja göra detta.

Genom att ”aktivera” den deprimerade så kan man motverka depressionen och få personen att må bättre.

ledarskap

Ledarutveckling

Vill du utvecklas i din roll som ledare? Önskar du få en klarare uppfattning om dina styrkor och begränsningar i ledarrollen? Vill du utveckla din förmåga att leda andra baserat på modern forskning om människors beteenden?

Ledarutveckling för individer och grupper

Myrälf KBT och ledarskap erbjuder skräddarsydda ledarutvecklingsprogram för individer och grupper baserat på modern forskning om ledarskap- och organisationsutveckling. Tillsammans lägger vi upp en arbetsplan utifrån din nuvarande situation och organisationens målsättningar och önskemål. Vårt ledarprogram fokuserar både på att öka deltagarnas självkännedom och utveckla färdigheter för att bättre hantera de situationer som ledarrollen kräver.

Ledarstöd vid särskilda situationer

Vi har också möjlighet att erbjuda stöd till dig som ledare i samband med förändringar i organisationen, konflikter på arbetsplatsen och vid andra särskilda situationer.

Tjänster