Introduktion till Motiverande samtal (MI)

En heldagsintroduktion till Motiverande samtal för vårdpersonal på Better Help i Stockholm. Utbildningen hölls på Gröna lund.

Presentation

Bild av Håkan Dahlström