Inspirationsdag Hur kan vi arbeta hållbart kring patienter med psykisk ohälsa inom primärvården

En inspirationsdag i hur vi kan arbeta hållbart kring patienter med psykisk ohälsa inom primärvården den 31/1-2023.

Ladda ner åhörarkopior här:

https://drive.google.com/file/d/1D2kyeqT6xIbStaxfC07JJLEn_XWRdXzp/view?usp=share_link