Handledning i FACT och primärvårdsanpassad KBT

Vill du ha hjälp att utvecklas som behandlare? Vi erbjuder kontextanpassad handledning i KBT, ACT och FACT.

Klinisk handledning i Primärvårdsanpassad KBT/FACT

Vi erbjuder speciellt anpassade handledningsinsatser för dig som arbetar i primärvården. Ett högt patienttryck och stora krav på tillgänglighet gör att vi behöver anpassa våra behandlingar till primärvårdskontexten. Samtidigt vill vi kunna erbjuda kvalitativa evidensbaserade behandlingar till våra patienter och också göra detta på ett sätt så att vi som behandlare trivs med vårt arbete.

Vi hjälper dig anpassa och utarbeta dina arbetasätt så de passar både dig och dina patienter!

Andra former av handledning

Vi utför även andra former av handledningsuppdrag såsom:

• Tillämpad beteendeanalys och KBT för behandlingshem, serviceboende och boendestöd.
• MI-handledning för Socialtjänst
• Handledning/Coachning för kompetensutveckling av chefer och personal

Aktuellt

Vi har fortfarande platser kvar i våra öppna handledningsgrupper i FACT som vi kommer starta i Stockholm till hösten.

För mer information skicka ett mail till info@myralf.se