Handledning i FACT/IBH och primärvårdsanpassad KBT

Vill du ha hjälp att utvecklas som behandlare i primärvården? Vi erbjuder kontextanpassad handledning i KBT, ACT och FACT.

Klinisk handledning i Primärvårdsanpassad KBT/FACT

Vi erbjuder speciellt anpassade handledningsinsatser för dig som arbetar i primärvården. Ett högt patienttryck och stora krav på tillgänglighet gör att vi behöver anpassa våra behandlingar till primärvårdskontexten. Samtidigt vill vi kunna erbjuda kvalitativa evidensbaserade behandlingar till våra patienter och också göra detta på ett sätt så att vi som behandlare trivs med vårt arbete.

Vi hjälper dig anpassa och utarbeta dina arbetssätt så de passar både dig och dina patienter!

Processhandledning för vårdcentraler och mottagningar i första linjen

Vi hjälper vårdcentraler och andra mottagningen att utveckla sitt arbete med patienter med psykisk ohälsa.

  • Övergripande planering av mottagningens arbete
  • Utveckling av triagering och patientflöden
  • Utformning av gruppbehandlingar och ”snabbspår”
  • Utvärdering av patientarbete och ständiga förbättringar

Aktuellt

Nu erbjuder vi handledning via videolänk för psykosociala mottagningar som önskar utveckla sitt arbete med FACT i offentlig vård.

För mer information skicka ett mail till info@myralf.se

Öppna kostnadsfria utbildningar online ingår i handledningen

Primärvårdens speciella förutsättningar kräver ofta att vi behöver ”primärvårdsanpassa” våra psykologiska behandlingsmetoder. Detta kan vara en ganska stor utmaning, särskilt för personal som inte tidigare arbetat på exempelvis en vårdcentral eller ungdomsmottagning.

För att underlätta denna omställning erbjuder vi ett antal utbildningar i psykologiska behandlingsmetoder online som riktar sig till vårdpersonal (psykologer, kuratorer, beteendevetare, terapeuter, psykiatrisjuksköterskor mm) som arbetar med psykologiska behandlingsmetoder psykisk ohälsa inom primärvården och första linjen.

Onlineutbildningarna är öppna för alla men kostnadsfria för vårdpersonal som deltar i handledning .

Utbildningar som ingår:

  • KBT i Primärvården – 1 heldag introduktion till primärvårdsarbete  (Denna utbildning rekommenderas för alla som är nya i primärvården)
  • Fokuserad ACT – 2 heldagar övning i fokuserade samtal baserat på ACT
  • Primärvårdsanpassad KBT vid depression, ångest, oro och GAD, stress och utmattning, sömnproblem, kriser, missbruk – 1 halvdag per problemområde

Utbildningarna hålls återkommande varje år!

Aktuella utbildningar:

Introduktion till ACT
– En heldags introduktion till Acceptance & Commitment Therapy den 4 september 2020 kl 9-15 via Zoom

Introduktion till KBT i Primärvården
– En heldags introduktion till primärvårdsarbete med KBT den 28 september 2020 kl 9-16 via Zoom

Fokuserad ACT
– Två dagars workshop med grunderna i Fokuserad ACT den 29-30 september 2020 kl 9-16 via Zoom

Senare i vinter/vår kommer vi även att anordna ett antal halvdagsutbildningar online i ”primärvårdsanpassad KBT” för ett antal vanliga problemområden:
– Depression och nedstämdhet
– Ångest och paniksyndrom
– Oro och generaliserad ångestsyndrom
– Sömnproblem
– Stress och utmattning
– Kriser och relationsproblem
– Risk- och missbruk

Mer info kommer på vår hemsida under hösten

Artiklar om handledning

Mål i handledning

En av de bättre sakerna med att sommaren är över är att jag…