Handledning i FACT och primärvårdsanpassad KBT

Vill du ha hjälp att utvecklas som behandlare? Vi erbjuder kontextanpassad handledning i KBT, ACT och FACT.

Klinisk handledning i Primärvårdsanpassad KBT/FACT

Vi erbjuder speciellt anpassade handledningsinsatser för dig som arbetar i primärvården. Ett högt patienttryck och stora krav på tillgänglighet gör att vi behöver anpassa våra behandlingar till primärvårdskontexten. Samtidigt vill vi kunna erbjuda kvalitativa evidensbaserade behandlingar till våra patienter och också göra detta på ett sätt så att vi som behandlare trivs med vårt arbete.

Vi hjälper dig anpassa och utarbeta dina arbetasätt så de passar både dig och dina patienter!

Processhandledning

Vi hjälper vårdcentraler och andra mottagningen att utveckla sitt arbete med patienter med psykisk ohälsa.

  • Övergripande planering av mottagningens arbete
  • Utveckling av triagering och patientflöden
  • Utveckling av gruppbehandlingar och ”snabbspår”

Aktuellt

Vi har fortfarande platser kvar i vår öppna handledningsgrupp för primärvårdsbehandlare som vi kommer starta vårterminen 2018 i Stockholm. Handledningen sker centralt i Stockholm vid fyra tillfällen under våren.

För mer information skicka ett mail till info@myralf.se