Grundutbildning i ACT/FACT 2017

Nedladdningsbart material

Här hittar du allt arbetsmaterial som ingick i vår grundutbildning i ACT/FACT

Åhörarkopior dag 1 och 2

Arbetsmaterial – Bullseye

Arbetsmaterial – ACT matrisen (enkel)

Arbetsmaterial – Enkel livskompass

Arbetsmaterial – Livskompass instruktioner

Arbetsmaterial – Bedömningsmall FACT