Grundutbildning i ACT online – HT2021

Här hittar du åhörarkopior samt utbildningsmaterial till vår grundutbildning i ACT den 26-27 oktober 2021

Presentation

Presentation PDF

Arbetsmaterial

8 övningar för kognitiv defusion

Livskompass

Livskompass 4 områden

Bulls eye

ACT matrisen