Fördjupningsdag Fokuserad ACT för barn och unga – Karlstad VT 2018

Denna fördjupande workshop riktar sig till dig som tidigare gått vår workshop i Fokuserad ACT (FACT) för Barn och Unga. Under en dag får du åter öva på att praktiskt arbeta med FACT med barn och unga, från första möte till avslutad kontakt. I utbildningen så kommer vi också att arbeta med några av de svårigheter som många behandlare upplever när de börjar arbeta med FACT.

Arbetsmaterial