Fokuserad ACT – VT 2022

Två dagars workshop online i Fokuserad ACT den 14-15 mars 2022.

Åhörarkopior

Åhörarkopior