Bemöta och behandla suicidala patienter i primärvården VT2023

En heldagsutbildning i hur man kan bemöta och behandla suicidala patienter i primärvården den 9 maj 2023.

Presentation:

Arbetsmaterial

Länkar