Inlägg av Mattias

Bygga vårdprogram tillsammans

Jag har precis avslutat en mycket spännande workshop med ett gäng engagerade primärvårdsbehandlare från Värmland. Otroligt inspirerande! Under workshopen har vi arbetat med att hur vi behandlare kan ”primärvårdsanpassa” KBT och ACT till primärvårdens förutsättningar inom ramen för Brief Intervention (som man valt att kalla arbetssättet i detta landsting). Jag har vid några tillfällen hållit i […]

Vad ska vi kalla våra behandlingar?

Jag sitter på planet hem från Norrbotten där jag ägnat dagen åt att tillsammans med behandlarna på en vårdcentral hjälpa till att planera deras vårdverksamhet. En intressant frågeställning som dök upp var följande: Vad ska vi egentligen kalla den vård vi erbjuder? Utmaningen är att hitta ord som gör det tydligt för våra patienter vilken  vård […]

Introduktion till ACT

Jag håller ofta olika typer av uppdragsutbildningar för vårdcentraler och andra mottagningar och detta är något av det roligaste jag vet! Dels att få privilegiet att åka runt i Sverige och få lära ut det jag själv brinner för – nämligen hur man kan arbeta med ACT och KBT i offentlig vård. Men den största […]

Hur bekostar man en vårdcentralspsykolog?

Patienter med psykisk ohälsa är en av de största patientgrupperna på en vårdcentral. Därför är det också naturligt att vårdcentralen anställer psykologer, kuratorer eller andra behandlare för att hjälpa dessa patienter. Utmaningen är dock, att även om behovet av behandling finns, är det inte säkert att det alltid finns resurser att anställa denna typ av […]

Ny studie om kroppsuppfattning och acceptans

På KI har man dragit igång ett studie som heter ”sBody Project” som syftar till att hjälpa unga tjejer att bli medvetna om sina tankar, känslor och beteenden i förhållande till den egna kroppen. Målet med projektet är att deltagarna ska förstå hur samhället påverkar vår kroppsuppfattning och att de ska lära sig att acceptera sig själv och […]

KBT appar till iPhone och Android

Vi håller på att utveckla ett antal mobilappar med behandlingsmaterial till Iphone, Android samt en HTML5 version för övriga smartphones. I dagsläget är enbart en första prototyp framtagen som håller på att testas. Målsättningen är att ta fram ett tiotal appar som är tänkta som komplement till de traditionella ”papper-och-penna” formulär som används i en […]

Forskningsprojekt om killar och män

Vinterns 2013-14 deltog vi i ett projekt tillsammans med forskarna Elisabeth Welch och Ata Ghaderi vid Uppsala Universitet. Syftet var att med hjälp av en anonym enkätundersökning undersöka en rad frågor om män och manlighet som vi hittills haft svårt att besvara. I studien undersökte vi bland annat: Livskvalitet Ätvanor Kroppsuppfattning Syn på manlighet och […]

Internetstödd KBT behandling för öppenvården

Projektbeskrivning Projektet syftar till att ta fram ett internetbaserad behandlingsstöd som kan använder i traditionell KBT behandling. Projektet kommer i den första fasen enbart att göras tillgängligt för offentliga vårdcentralen i Uppsala men har som långsiktig mål att kostnadsfritt kunna spridas till andra landsting. Projektet genomförs under ramen för Creative Common och är ett samarbete mellan Uppsala […]

När du inte vet vad du ska göra – återvänd till nuet

Som terapeut (och som människa) händer det alltsom oftast att man ställs inför en situation där man verkligen inte vet vad man ska göra. Det kan handla om svåra problem som verkar sakna lösning, om starka obehagliga känslor som får oss ut balans eller om andra mer diffusa problem som varken jag eller min klient får […]

Praktisk användning av resultaten från Monte Carlo simuleringen

En del av mitt uppdrag att utveckla verksamheten vid Primärvården i Uppsala har handlat om att hitta sätt att minska kötiden till olika behandlingar. I ett tidigare inlägg beskrev jag den simuleringsmodell som jag utvecklat för att räkna ut hur långt innan en gruppbehandling ska starta som man behöver börja leta efter lämpliga patienter. Här tänkte […]