Inlägg av Mattias

Hur bekostar man en vårdcentralspsykolog?

Patienter med psykisk ohälsa är en av de största patientgrupperna på en vårdcentral. Därför är det också naturligt att vårdcentralen anställer psykologer, kuratorer eller andra behandlare för att hjälpa dessa patienter. Utmaningen är dock, att även om behovet av behandling finns, är det inte säkert att det alltid finns resurser att anställa denna typ av […]

Ny studie om kroppsuppfattning och acceptans

På KI har man dragit igång ett studie som heter ”sBody Project” som syftar till att hjälpa unga tjejer att bli medvetna om sina tankar, känslor och beteenden i förhållande till den egna kroppen. Målet med projektet är att deltagarna ska förstå hur samhället påverkar vår kroppsuppfattning och att de ska lära sig att acceptera sig själv och […]

KBT appar till iPhone och Android

Vi håller på att utveckla ett antal mobilappar med behandlingsmaterial till Iphone, Android samt en HTML5 version för övriga smartphones. I dagsläget är enbart en första prototyp framtagen som håller på att testas. Målsättningen är att ta fram ett tiotal appar som är tänkta som komplement till de traditionella ”papper-och-penna” formulär som används i en […]

Forskningsprojekt om killar och män

Vinterns 2013-14 deltog vi i ett projekt tillsammans med forskarna Elisabeth Welch och Ata Ghaderi vid Uppsala Universitet. Syftet var att med hjälp av en anonym enkätundersökning undersöka en rad frågor om män och manlighet som vi hittills haft svårt att besvara. I studien undersökte vi bland annat: Livskvalitet Ätvanor Kroppsuppfattning Syn på manlighet och […]

Internetstödd KBT behandling för öppenvården

Projektbeskrivning Projektet syftar till att ta fram ett internetbaserad behandlingsstöd som kan använder i traditionell KBT behandling. Projektet kommer i den första fasen enbart att göras tillgängligt för offentliga vårdcentralen i Uppsala men har som långsiktig mål att kostnadsfritt kunna spridas till andra landsting. Projektet genomförs under ramen för Creative Common och är ett samarbete mellan Uppsala […]

När du inte vet vad du ska göra – återvänd till nuet

Som terapeut (och som människa) händer det alltsom oftast att man ställs inför en situation där man verkligen inte vet vad man ska göra. Det kan handla om svåra problem som verkar sakna lösning, om starka obehagliga känslor som får oss ut balans eller om andra mer diffusa problem som varken jag eller min klient får […]

Praktisk användning av resultaten från Monte Carlo simuleringen

En del av mitt uppdrag att utveckla verksamheten vid Primärvården i Uppsala har handlat om att hitta sätt att minska kötiden till olika behandlingar. I ett tidigare inlägg beskrev jag den simuleringsmodell som jag utvecklat för att räkna ut hur långt innan en gruppbehandling ska starta som man behöver börja leta efter lämpliga patienter. Här tänkte […]

Monte Carlo simulering av köer till gruppbehandling

Som psykolog i offentlig verksamhet verkar det snarare vara regel än undantag att inflödet av patienter överstiger de behandlingsresurser som finns tillgängliga, vilket naturligtvis leder till långa köer av väntande patienter. Ett sätt att tackla detta problem är att starta gruppbehandlingar kring en specifik diagnos/problemområde för att på detta kunna hjälpa fler patienter på samma tid och […]

Börja träna med KBT

En vän till mig frågade häromveckan om jag kunde hjälpa henne att komma igång och börja träna med KBT. Mönstret var alltid detsamma. Hon gick ut hårt, peppad som tusan köpte hon gymkort men efter några veckor lessnade hon och började skippa träningar för att tillsist sluta helt… Känns det igen? Antagligen är situationen ganska […]

Psykologförbundets depressionsrapport

Psykologförbundet har i dagarna kommit ut med en ny rapport om mänskliga och ekonomiska vinster för psykologisk behandling av depression. Rapporten konstaterar att ca 5-7 % av den vuxna befolkningen lider av depression och omkring 6 % lider av ångest. Försiktigt räknat betyder det att ca 455 000 personer av den vuxna befolkningen lider av psykisk […]