Inlägg av Mattias

Workshop att planera behandlinggrupper

Idag var jag i Mora och höll en halvdagsworkshop med några primärvårdsbehandlare från Mora och Orsa där vi tillsammans byggde ihop upplägg för gruppbehandling i primärvården. Mottagningarna hade redan ett […]

PTP-program – Om depression

Här kommer några frågor om depression. Kopiera in frågorna i ett eget dokument och svara i punktform under varje fråga. Tänk på att alltid avidentifiera alla exempel från ditt eget […]

PTP-program – Om primärvården

Det första uppdraget handlar om att bättre förstå primärvårdens uppdrag och de utmaningar som vi arbetar med. Kopiera nedanstående frågor till ett dokument och svara direkt i dokumentet under varje […]