Inlägg av Mattias

Telefonbedömning i primärvården

I ett av mina processhandledningsuppdrag hjälper jag ett landsting att ”primärvårdsanpassa” mottagningsarbetet med psykisk ohälsa. Dagens tema var telefonbedömning och här följer en kort sammanfattning av det vi tillsammans kom fram till. Ett telefonsamtal kan ha många olika syften och beroende på vilket syfte vi har med vår bedömning kan vi behöva olika mycket tid. […]

En god nyhet för korta behandlingar

Tidigare i veckan höll jag en workshop i Brief Intervention och fick ett väldigt bra tips hur jag som behandlare kan göra det enklare att arbeta med korta insatser. Ibland händer det att patienter blir besvikna över att vi i primärvården endast kan erbjuda kortare behandlingsinsatser. – Oj, får jag bara komma fem gånger, Jag tror […]

Arbeta med okända patienter

En av de stora utmaningarna i arbetet med fokuserade insatser (som exempelvis FACT) är att klara av att hantera många samtidiga patientkontakter. Om vi tänker att vi i genomsnitt träffar 2 nya patienter varje dag och att dessa patienter i genomsnitt stannar kvar i behandlingen i två månader (dvs 40 arbetsdagar), då kommer vi i […]

Öppen grupp i Mindfulness

Jag har länge arbetat med olika typer av mindfulnessgrupper inom primärvården. Här är det upplägg som jag arbetat med de senaste tre åren. Gruppen har ett “öppet” upplägg vilket innebär att nya deltagare kan börja varje tillfälle. Gruppen har alltså inget fast startdatum utan får snarare en “drop-in” karaktär. Detta gör att varje tillfälle behöver […]

Mindfulnessövningar

Det finns massvis av olika övningar i mindfulness. Här kommer några som vi brukar använda. Men först några inledande tips. Tips för dig som leder mindfulnessövningar Tips 1: Försök att leda övningarna med dina egna ord istället för att läsa innantill. På så vis blir övningen mer levande och inte något du läser innantill. Här […]

Bygga vårdprogram tillsammans

Jag har precis avslutat en mycket spännande workshop med ett gäng engagerade primärvårdsbehandlare från Värmland. Otroligt inspirerande! Under workshopen har vi arbetat med att hur vi behandlare kan ”primärvårdsanpassa” KBT och ACT till primärvårdens förutsättningar inom ramen för Brief Intervention (som man valt att kalla arbetssättet i detta landsting). Jag har vid några tillfällen hållit i […]

Vad ska vi kalla våra behandlingar?

Jag sitter på planet hem från Norrbotten där jag ägnat dagen åt att tillsammans med behandlarna på en vårdcentral hjälpa till att planera deras vårdverksamhet. En intressant frågeställning som dök upp var följande: Vad ska vi egentligen kalla den vård vi erbjuder? Utmaningen är att hitta ord som gör det tydligt för våra patienter vilken  vård […]

Introduktion till ACT

Jag håller ofta olika typer av uppdragsutbildningar för vårdcentraler och andra mottagningar och detta är något av det roligaste jag vet! Dels att få privilegiet att åka runt i Sverige och få lära ut det jag själv brinner för – nämligen hur man kan arbeta med ACT och KBT i offentlig vård. Men den största […]