Inlägg av Mattias

Utbildning i Fokuserad ACT för Värmland tillsammans

En tre dagars utbildning i Fokuserad ACT för projektet Värmland tillsammans som är ett projekt som syftar till att förhindra långvarigt utanförskap bland utrikes födda med försörjningsstöd och hjälpa dessa komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete. Projektet genomförs i tio kommuner i Värmland och sker i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i […]

Workshop Generaliserat ångestsyndrom – Dalarna 2018

I denna heldagsworkshop i Dalarna gick vi tillsammans genom hur vi kan förstå, upptäcka, bedöma och behandla patienter med generaliserat ångestsyndrom. Följande tre KBT behandlingar ingick i utbildningen: Cognitive-Behavioral Treatment for GAD av Michel J. Dugas och Melisa Robichaud Tillämpad avspänning av Lars-Göran Öst Fristående tekniker såsom bl.a. orosstund samt värsta tanken Läs mer om […]

Hexaflexdansen

En bra övning för att lära sig använda olika ACT-processer i ett samtal är övningen hexaflexdansen. Hexaflexdans – 2 min per process Hexaflexdans – 1 min per process Hexaflexdans – 30 sekunder per process

PTP-handledarutbildning Växjö 2018

Hösten 2018 höll vi en utbildning för PTP-handledare som arbetade i Region Kronoberg. Målgruppen var leg. psykolog som planerar att vara PTP-handledare, redan nu eller i framtiden. Innehåll: Regler formalia från Psykologförbundet/Socialstyrelsen Handledarskapets roll Psykologens roll Psykologens roll som vårdutvecklare Psykologer från andra länder Juridik Etik Att hantera knepiga situationer t.ex. risk för underkännande Teoretiska […]

ACT vid smärta – Sundsvall HT 2018

Under hösten håller jag en utbildning i ACT för Psykologmottagningen Somatik/Smärtrehab i Sundsvall. Mottagningen har en välfungerande gruppbehandling i ACT som leds av två psykologer och för att underlätta inlärningen är utbildningen skräddarsydd så att den utgår från detta behandlingsprogram. Målet med denna utbildning är att öka kunskapen om ACT hos övriga medarbetare på mottagningen så […]

Grundutbildning i ACT/FACT HT-2018

Denna grundutbildning i ACT och FACT har syftet att lära ut grundläggande kunskaper och färdigheter i Acceptance and Commitment Therapy och Fokuserad ACT. Efter utbildningen är målet att deltagarna ska: Känna till teorin bakom ACT: Inlärningsteoretiska principer och RFT (Relational Frame Theory) Kunna arbeta med att öka klienters psykologiska flexibilitet Kunna göra en ACT-konceptualisering Få […]

Workshop Stress och utmattningsproblematik – Dalarna 2018

Hösten 2018 höll vi en serie uppdragsutbildningar om KBT för primärvårdsbehandlare i Dalarna. I denna workshop om Stress och utmattning byggde vi tillsammans upp strukturer för populationsbaserade insatser för att upptäcka, bedöma, behandla och förebygga stress och utmattningsproblematik. Mer går att läsa på utbildningens hemsida (som vid detta tillfälle fick ersätta powerpointbilderna). Med på utbildningen […]

ACT workshop i Rom 2018

I veckan hade jag förmånen att få utbilda ett härligt gäng primärvårdsterapeuter i ACT på en kursgård några mil utanför Rom. Arrangör för resan var Rent-A-Therapist som är ett bemanningsföretag som hyr ut terapeuter till vårdcentraler i Stockholm. Under två dagar fick deltagarna först lära sig grunden till ACT och sedan i praktiska rollspel öva […]