Inlägg av Mattias

Hexaflexdansen

En bra övning för att lära sig använda olika ACT-processer i ett samtal är övningen hexaflexdansen. Hexaflexdans – 2 min per process Hexaflexdans – 1 min per process Hexaflexdans – 30 sekunder per process

PTP-handledarutbildning Växjö 2018

Hösten 2018 höll vi en utbildning för PTP-handledare som arbetade i Region Kronoberg. Målgruppen var leg. psykolog som planerar att vara PTP-handledare, redan nu eller i framtiden. Innehåll: Regler formalia från Psykologförbundet/Socialstyrelsen Handledarskapets roll Psykologens roll Psykologens roll som vårdutvecklare Psykologer från andra länder Juridik Etik Att hantera knepiga situationer t.ex. risk för underkännande Teoretiska […]

ACT vid smärta – Sundsvall HT 2018

Under hösten håller jag en utbildning i ACT för Psykologmottagningen Somatik/Smärtrehab i Sundsvall. Mottagningen har en välfungerande gruppbehandling i ACT som leds av två psykologer och för att underlätta inlärningen är utbildningen skräddarsydd så att den utgår från detta behandlingsprogram. Målet med denna utbildning är att öka kunskapen om ACT hos övriga medarbetare på mottagningen så […]

Grundutbildning i ACT/FACT HT-2018

Denna grundutbildning i ACT och FACT har syftet att lära ut grundläggande kunskaper och färdigheter i Acceptance and Commitment Therapy och Fokuserad ACT. Efter utbildningen är målet att deltagarna ska: Känna till teorin bakom ACT: Inlärningsteoretiska principer och RFT (Relational Frame Theory) Kunna arbeta med att öka klienters psykologiska flexibilitet Kunna göra en ACT-konceptualisering Få […]

Workshop Stress och utmattningsproblematik – Dalarna 2018

Hösten 2018 höll vi en serie uppdragsutbildningar om KBT för primärvårdsbehandlare i Dalarna. I denna workshop om Stress och utmattning byggde vi tillsammans upp strukturer för populationsbaserade insatser för att upptäcka, bedöma, behandla och förebygga stress och utmattningsproblematik. Mer går att läsa på utbildningens hemsida (som vid detta tillfälle fick ersätta powerpointbilderna). Med på utbildningen […]

ACT workshop i Rom 2018

I veckan hade jag förmånen att få utbilda ett härligt gäng primärvårdsterapeuter i ACT på en kursgård några mil utanför Rom. Arrangör för resan var Rent-A-Therapist som är ett bemanningsföretag som hyr ut terapeuter till vårdcentraler i Stockholm. Under två dagar fick deltagarna först lära sig grunden till ACT och sedan i praktiska rollspel öva […]

Mål i handledning

En av de bättre sakerna med att sommaren är över är att jag åter få starta upp mina handledningsgrupper ute i primärvården! Denna höst har jag dessutom en ny sak jag prövar i alla mina grupper vilket gör det extra spännande. Vi sätter upp två olika mål för vårt handledningsarbete. Jag har flera år experimenterat […]