Inlägg av Mattias

Fokuserad ACT för Barn och Unga – Värmland HT 2018

I december fick jag tillsammans med Maths Wensmark psykologpraktik åter möjlighet att hålla i en grundläggande workshop i Fokuserad ACT för personer som arbetar med barn och unga inom första linjen i Värmland. I utbildningen varvades teori med praktiska rollspel, diskussioner och upplevelsebaserade övningar. Målet med utbildningen var att deltagarna ska ha prövat på metoden och […]

Workshop KBT i Primärvården – HT 2018

Denna 2 dagars workshop syftar till att ge teoretiska och praktiska verktyg för att hantera de utmaningar som arbetet med KBT i primärvården medför. I utbildningen varvas teoretiska moment med praktiska övningar i primärvårdsanpassade bedömnings- och behandlingsinsatser. Presentation dag 1 & 2 Arbetsmaterial Enkel bedömningsmall Journalföring vid psykisk ohälsa i primärvården Litteraturtips Process based CBT / […]

Utbildning i Fokuserad ACT för Värmland tillsammans

En tre dagars utbildning i Fokuserad ACT för projektet Värmland tillsammans som är ett projekt som syftar till att förhindra långvarigt utanförskap bland utrikes födda med försörjningsstöd och hjälpa dessa komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete. Projektet genomförs i tio kommuner i Värmland och sker i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i […]

Workshop Generaliserat ångestsyndrom – Dalarna 2018

I denna heldagsworkshop i Dalarna gick vi tillsammans genom hur vi kan förstå, upptäcka, bedöma och behandla patienter med generaliserat ångestsyndrom. Följande tre KBT behandlingar ingick i utbildningen: Cognitive-Behavioral Treatment for GAD av Michel J. Dugas och Melisa Robichaud Tillämpad avspänning av Lars-Göran Öst Fristående tekniker såsom bl.a. orosstund samt värsta tanken Läs mer om […]

Hexaflexdansen

En bra övning för att lära sig använda olika ACT-processer i ett samtal är övningen hexaflexdansen. Hexaflexdans – 2 min per process Hexaflexdans – 1 min per process Hexaflexdans – 30 sekunder per process

PTP-handledarutbildning Växjö 2018

Hösten 2018 höll vi en utbildning för PTP-handledare som arbetade i Region Kronoberg. Målgruppen var leg. psykolog som planerar att vara PTP-handledare, redan nu eller i framtiden. Innehåll: Regler formalia från Psykologförbundet/Socialstyrelsen Handledarskapets roll Psykologens roll Psykologens roll som vårdutvecklare Psykologer från andra länder Juridik Etik Att hantera knepiga situationer t.ex. risk för underkännande Teoretiska […]

ACT vid smärta – Sundsvall HT 2018

Under hösten håller jag en utbildning i ACT för Psykologmottagningen Somatik/Smärtrehab i Sundsvall. Mottagningen har en välfungerande gruppbehandling i ACT som leds av två psykologer och för att underlätta inlärningen är utbildningen skräddarsydd så att den utgår från detta behandlingsprogram. Målet med denna utbildning är att öka kunskapen om ACT hos övriga medarbetare på mottagningen så […]

Grundutbildning i ACT/FACT HT-2018

Denna grundutbildning i ACT och FACT har syftet att lära ut grundläggande kunskaper och färdigheter i Acceptance and Commitment Therapy och Fokuserad ACT. Efter utbildningen är målet att deltagarna ska: Känna till teorin bakom ACT: Inlärningsteoretiska principer och RFT (Relational Frame Theory) Kunna arbeta med att öka klienters psykologiska flexibilitet Kunna göra en ACT-konceptualisering Få […]