Inlägg av Mattias

Arbeta med okända patienter

En av de stora utmaningarna i arbetet med fokuserade insatser (som exempelvis FACT) är att klara av att hantera många samtidiga patientkontakter. Om vi tänker att vi i genomsnitt träffar 2 nya patienter varje dag och att dessa patienter i genomsnitt stannar kvar i behandlingen i två månader (dvs 40 arbetsdagar), då kommer vi i […]

Öppen grupp i Mindfulness

Jag har länge arbetat med olika typer av mindfulnessgrupper inom primärvården. Här är det upplägg som jag arbetat med de senaste tre åren. Gruppen har ett “öppet” upplägg vilket innebär att nya deltagare kan börja varje tillfälle. Gruppen har alltså inget fast startdatum utan får snarare en “drop-in” karaktär. Detta gör att varje tillfälle behöver […]

Mindfulnessövningar

Det finns massvis av olika övningar i mindfulness. Här kommer några som vi brukar använda. Men först några inledande tips. Tips för dig som leder mindfulnessövningar Tips 1: Försök att leda övningarna med dina egna ord istället för att läsa innantill. På så vis blir övningen mer levande och inte något du läser innantill. Här […]

Bygga vårdprogram tillsammans

Jag har precis avslutat en mycket spännande workshop med ett gäng engagerade primärvårdsbehandlare från Värmland. Otroligt inspirerande! Under workshopen har vi arbetat med att hur vi behandlare kan ”primärvårdsanpassa” KBT och ACT till primärvårdens förutsättningar inom ramen för Brief Intervention (som man valt att kalla arbetssättet i detta landsting). Jag har vid några tillfällen hållit i […]

Vad ska vi kalla våra behandlingar?

Jag sitter på planet hem från Norrbotten där jag ägnat dagen åt att tillsammans med behandlarna på en vårdcentral hjälpa till att planera deras vårdverksamhet. En intressant frågeställning som dök upp var följande: Vad ska vi egentligen kalla den vård vi erbjuder? Utmaningen är att hitta ord som gör det tydligt för våra patienter vilken  vård […]

Introduktion till ACT

Jag håller ofta olika typer av uppdragsutbildningar för vårdcentraler och andra mottagningar och detta är något av det roligaste jag vet! Dels att få privilegiet att åka runt i Sverige och få lära ut det jag själv brinner för – nämligen hur man kan arbeta med ACT och KBT i offentlig vård. Men den största […]

Hur bekostar man en vårdcentralspsykolog?

Patienter med psykisk ohälsa är en av de största patientgrupperna på en vårdcentral. Därför är det också naturligt att vårdcentralen anställer psykologer, kuratorer eller andra behandlare för att hjälpa dessa patienter. Utmaningen är dock, att även om behovet av behandling finns, är det inte säkert att det alltid finns resurser att anställa denna typ av […]

Ny studie om kroppsuppfattning och acceptans

På KI har man dragit igång ett studie som heter ”sBody Project” som syftar till att hjälpa unga tjejer att bli medvetna om sina tankar, känslor och beteenden i förhållande till den egna kroppen. Målet med projektet är att deltagarna ska förstå hur samhället påverkar vår kroppsuppfattning och att de ska lära sig att acceptera sig själv och […]

KBT appar till iPhone och Android

Vi håller på att utveckla ett antal mobilappar med behandlingsmaterial till Iphone, Android samt en HTML5 version för övriga smartphones. I dagsläget är enbart en första prototyp framtagen som håller på att testas. Målsättningen är att ta fram ett tiotal appar som är tänkta som komplement till de traditionella ”papper-och-penna” formulär som används i en […]