Inlägg av Mattias

Livskompasser att ladda hem

Livskompassen är ett ”verktyg” som kan hjälpa oss att fundera på vad som är viktigt i livet och undersöka hur väl ens nuvarande sätt att leva överenstämmer med detta. Livskompassen […]

Lär dig mer om RFT

Relational Frame Theory (RFT) är en psykologisk teori om mänskligt språk och tänkande som kan användas för att bättre förstå hur vi kan använda språket som ett verktyg i exempelvis […]