Inlägg av Mattias

Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD – HT2023

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD och Written Exposure Therapy i primärvården för Region Kalmar hösten 2023. Presentation: Ladda hem åhörarkopior Skattningsskalor Primärvårdsskala för PTSD PCL-5 IES-R Manual för WET Behandlingsrational Instruktioner för varje session Manual från WHO Doing What Matters in Times of Stress

Processbaserad terapi – HT 2023

Två dagars workshop online i Processbaserad terapi den 15-16 november 2023. Åhörarkopior Ladda hem åhörarkopior här Läs vidare om Processbaserad terapi Dr Steven Hayes on Process Based Therapy (Intervju på youtubekanalen Better Thinking) Process Based Therapy: An Introduction (Översiktlig bloggartikel) Processbaserad terapi – Färdighetsträning för kliniker (Bok från Natur och Kultur) A process-based approach to […]

Arbetsmaterial för KBT-behandling

En stor del av vår tid lägger vi på medverkan i olika lokala och regionala utvecklingsprojekt. Under åren 2018-2021 medverkade vi i projektet DIGGA-hälsocentral som var ett samarbetsprojekt mellan Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Premicare. Projektet var en del av en större vision att göra Sverige till världsledande inom digital vård till år 2025 och syftade […]

KBT i Primärvården HT2023 – online

Tack för att ni deltog i utbildningen! Här är presentationen och någa länkar med fortsatta lästips: Presentation Ladda hem presentationen Några lästips Process based CBT Artikel om Processbaserad terapi Lycka till i ert fortsatta arbete så kanske vi ses på nytt! /Mattias Myrälf

Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD – Region Kalmar 2023

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD och Written Exposure Therapy i primärvården för Region Kalmar våren 2023. Presentation: Ladda hem åhörarkopior Skattningsskalor Primärvårdsskala för PTSD PCL-5 IES-R Manual för WET Behandlingsrational Instruktioner för varje session Manual från WHO Doing What Matters in Times of Stress

Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD – VT 2023

En heldagsutbildning i hur man kan arbeta med Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD och Written Exposure Therapy i primärvården. Presentation: Ladda hem åhörarkopior Skattningsskalor Primärvårdsskala för PTSD PCL-5 IES-R Manual för WET Behandlingsrational Instruktioner för varje session Manual från WHO Doing What Matters in Times of Stress

KBT i Primärvården VT2023 – online

1 dags introduktion till primärvårdsarbete och primärvårdsanpassad KBT. Presentation Ladda hem presentationen Några boktips Integrerad primärvård Process based CBT Andra länkar: Artikel om Processbaserad terapi Tack för att ni deltog! /Mattias