Inlägg av Mattias

Workshop KBT i Primärvården – VT 2019

En två dagar lång workshop som syftar till att ge de teoretiska och praktiska kunskaper som verktyg för att hantera de utmaningar som arbetet med KBT i primärvården medför. I utbildningen varvas teoretiska moment med praktiska övningar i primärvårdsanpassade bedömnings- och behandlingsinsatser. Presentation dag 1 & 2 Arbetsmaterial Enkel bedömningsmall Journalföring vid psykisk ohälsa i primärvården […]

Grundutbildning i ACT/FACT VT-2019

Här har vi samlat allt utbildningsmaterial till vår grundutbildning i ACT och FACT. Kort om utbildningen: Utbildninen har syftet att lära ut grundläggande kunskaper och färdigheter i Acceptance and Commitment Therapy och Fokuserad ACT. Efter utbildningen är målet att deltagarna ska känna till teorin bakom ACT kunna arbeta med att öka sina patienters psykologiska flexibilitet, […]

Utbildning i stress och utmattningsproblematik – Region Kronoberg

Tillsammans med Allmänmedicinskt Kunskapscentrum, AMK, anordnade vi en två-dagars utbildning i stress och utmattningsproblematik. Utbildningen vände sig till intresserade läkare, arbetsterapeuter, rehab-koordinatorer, psykologer och psykosociala resurser verksamma inom vårdvalet Kronoberg- primärvård. Under utbildningens första halvdag deltog samtliga yrkesgrupper och fokus låg då på hur vi kan förstå och upptäcka stress och utmattning från ett psykologiskt […]

Fokuserad ACT för Barn och Unga – Värmland HT 2018

I december fick jag tillsammans med Maths Wensmark psykologpraktik åter möjlighet att hålla i en grundläggande workshop i Fokuserad ACT för personer som arbetar med barn och unga inom första linjen i Värmland. I utbildningen varvades teori med praktiska rollspel, diskussioner och upplevelsebaserade övningar. Målet med utbildningen var att deltagarna ska ha prövat på metoden och […]

Workshop KBT i Primärvården – HT 2018

Denna 2 dagars workshop syftar till att ge teoretiska och praktiska verktyg för att hantera de utmaningar som arbetet med KBT i primärvården medför. I utbildningen varvas teoretiska moment med praktiska övningar i primärvårdsanpassade bedömnings- och behandlingsinsatser. Presentation dag 1 & 2 Arbetsmaterial Enkel bedömningsmall Journalföring vid psykisk ohälsa i primärvården Litteraturtips Process based CBT / […]

Utbildning i Fokuserad ACT för Värmland tillsammans

En tre dagars utbildning i Fokuserad ACT för projektet Värmland tillsammans som är ett projekt som syftar till att förhindra långvarigt utanförskap bland utrikes födda med försörjningsstöd och hjälpa dessa komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete. Projektet genomförs i tio kommuner i Värmland och sker i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i […]

Workshop Generaliserat ångestsyndrom – Dalarna 2018

I denna heldagsworkshop i Dalarna gick vi tillsammans genom hur vi kan förstå, upptäcka, bedöma och behandla patienter med generaliserat ångestsyndrom. Följande tre KBT behandlingar ingick i utbildningen: Cognitive-Behavioral Treatment for GAD av Michel J. Dugas och Melisa Robichaud Tillämpad avspänning av Lars-Göran Öst Fristående tekniker såsom bl.a. orosstund samt värsta tanken Läs mer om […]