Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor. Varför är vi som vi är och varför gör vi det vi gör?

Inlägg

Hopplöst

Kreativ hopplöshet

Att hopplöshet kan innehålla kreativitet kan låta som en motsägelse med just kreativ hopplöshet är faktiskt en kraftfull teknik för att åstadkomma beteendeförändring. Här förklaras hur!

Vi människor är fantastiska på att lösa problem. Uppstår någon svårighet börjar vår hjärna direkt arbeta för att hitta en lösning. Denna underbara förmåga har hjälpt oss överleva genom årtusenden och låtit oss uppfinna saker som bokstäver, rymdraketer, hjärttransplantationer och isglass. Därför är det inte så konstigt att vi närhelst ett problem uppstår försöker använda denna fantastiska förmåga och då spelar det ingen roll om problemet är utanför oss själva, som en bil som ska bogseras till verkstan, eller inuti oss i form av ett smärtsamt minne vi helst vill glömma.

Svårigheten är bara att problem inuti oss inte alltid går att lösa! Risken är istället att försöken att lösa problemet dels kan göra problemen större men också gör livet begränsat och tråkigt! Som exempel kan nämnas personer med social fobi som är ensamma för att de undviker sociala tillställningar eller personer med paniksyndrom som slutar resa av rädsla för att drabbas av panikattacker.

I båda exemplen så undviker personen faktiskt problemet. De slipper utsätta sig för risken att göra bort sig eller få en panikattacker men samtidigt så finns ju ändå problemet kvar! Hopplöst eller hur! Och det är just denna känsla av hopplöshet som kan motivera oss att pröva någonting nytt.

Eftersom vi inte kan undvika våra inre problem kanske vi bara kan låta det vara. Konkret innebär det att faktiskt börja utsätta sig för sociala situationer med risk att göra bort sig eller ta tåget med risk att drabbas av panik. När våra tidigare strategier inte fungerat, vad har vi att förlora? Möjligtvis fler stunder av ångest och oro men samtidigt får vi möjlighet att få tillbaka vårt liv! Att kunna resa, att träffa vänner, att uppleva alla positiva och meningsfulla stunder som vi annars skulle ha missat!

Så nästa gång du upptäcker att du fastnat i en hopplös dragkamp mot dina problem, istället för att ge upp, pröva istället att släppa repet!

heart

Fem gånger mer kärlek

I boken ”Fem gånger mer kärlek” skriver psykologen Martin Forster att forskning av bl.a. James Gottman m.fl. visar att familjer som använder fem gånger mer positiv än negativ kommunikation trivs bättre i förhållandet och fortsätter leva ihop i större utsträckning än andra familjer. Inte helt oväntat eller hur?

Men att samma förhållande gäller i yrkeslivet är något vi kanske inte alltid tänker på! I en studie av Losada och Heaphy  visade sig förhållandet mellan positiv och negativ feedback (härmed kallad P/N ratio) vara en avgörande faktor för att predicera effektiviten i en arbetsgrupp. Högpresterande team hade en P/N ratio på 5,6; mellanpresterande team hade en P/N ratio på 1,9 och lågpresterande team hade en P/N ratio på 0,36. På ren svenska betyder att det att medlemmar i högpresterande grupper ger varandra 5,6 positiva kommentarer för varje negativ kommentar, dvs. fem gånger mer kärlek!

Positiv feedback uppmuntrar oss att fortsätta med det vi gör, ökar vår motivation och får oss att må bra. Negativ feedback  får oss att förändra eller sluta med ett beteende och kan ibland få oss att må dåligt. Problemet med negativ feedback är att det inte automatiskt får oss att göra någonting annat! Bara för att vi gång på gång för höra vad vi INTE ska göra betyder inte det att vi vet, kan eller är motiverade till att göra det vi ska göra!

Men trots detta är ändå är positiv feedback en bristvara på många arbetsplatser. Istället är det vanligt att med uttalanden som:

– ”Varför ska man få beröm för sånt man ska kunna göra ändå?”
– ”Om vi berömmer halvbra prestationer kanske de nöjer sig med det…”
– ”Om jag inte säger något är det för att det fungerar bra…”

Känner ni igen det? När allt flyter på, varför ska man då som ledare lägga energi på att ge feedback? Men ingen feedback är också feedback och varje gång vi väljer att inte uppmärksamma ett beteende som är bra går vi miste om att förstärka just det beteendet!

Men hur ger man då effektiv feedback? Det kommer jag att skriva mer om nästa gång!

Batman

Dina tankar slår tillbaka

Tänk på en vit björn. Försök att föreställa dig den för ditt inre. Ser du den framför dig? Bra!

Försök nu att under en minut INTE tänka på björnen! Börja nu…

Hur gick det? Är du som de flesta andra gick det antagligen inte så bra… För ju mer vi försöker att inte tänka på någonting desto mer tankar kommer vi att få om just det!

I en studie av professor Daniel Wegner (Wegner et al., 1987) fick några försöksdeltagare i uppgift att under fem minuter försöka att inte tänka på en vit björn. Varje gång de gjorde de fick de ringa i en klocka och (precis som du) lyckades de naturligtvis inte. Därefter fick deltagarna i uppgift att försöka tänka på björnen och deras resultat jämfördes sedan med en kontrollgrupp som inte först försökt trycka bort tanken på björnen. Resultatet blev att de som först försökt att trycka bort tanken på björnen ringde nästa dubbelt så mycket i klockan som de i kontrollgruppen!

Experimentet visar alltså dels att det faktiskt inte går att trycka bort tankar, dessutom tenderar våra borttryckta tankar att komma tillbaka ännu starkare!

Denna studie har sedan upprepats vid en rad tillfällen och effekten verkar vara till och med när deltagarna omedvetet blivit lurade att trycka bort en viss tanke så blev resultatet att tanken kom tillbaka ännu mer.

Ironic processes theory

Varför blir det såhär? Psykologen Daniel Wegner ger en förklaring som han kallar ”ironic processes theory”.

När vi ger vår hjärna i uppgift att INTE tänka på någonting börjar hjärnan på ett omedvetet plan övervaka oss för att se till att den förbjudna tanken inte dyker upp. Alla intryck eller tankar som sedan vagt påminner om den förbjudna tanken kommer då att trigga tanken igen och därför kommer du gång på gång att tänka tanken du inte fick tänka!

Ironin av tankekontroll är alltså att när vi försöker kontrollera våra tankar gör de ofta mer skada än nytta.

Och egentligen är det ju inte så konstigt. Bara tanken ”jag får INTE tänka på en vit björn” innehåller ju det vi inte får tänka på!

Post-it lapp

Övertyga med en Post-it lapp

Har du någon gång funderat på varför reklamutskick ibland innehåller ”handskrivna” meddelanden eller påklistrade Post-it lappar? Kan det verkligen påverka dig att köpa mer? Ny forskning visar att det faktiskt kan det!

I en studie av Randy Garner fick deltagarna hemskickade paket med en enkät med tillhörande följebrev där deltagarna ombads att fylla i och skicka tillbaka enkäten. Deltagarna delades in i olika grupper där några fick

  1. En post-it lapp fäst på följebrevet med ett handskrivet uppmaning att fylla i enkäten
  2. Samma uppmaning skrivet direkt på följebrevet
  3. Bara följebrev

Garner undersökte sedan hur stor andel av deltagare i de olika grupperna som returnerade enkäten. Det visade sig att hela 78% av deltagarna i grupp ett som fick paketet med post-it lappen fyllde i och skickade tillbaka enkäten medan enbart 48% av deltagarna i grupp två och 36% av deltagarna i grupp tre gjorde detsamma.

Förutom att fler i gruppen som fått post-it lappen svarade så var svaren på frågorna dessutom utförligare och deltagarna skickade även tillbaka undersökningen fortare.

Men varför blev det såhär? Kunde det ökade engagemanget enbart bero på att Post-it lappen väckte uppmärksamhet?

För att undersöka detta skickade Garner ut nya enkäter men denna gång fick en av grupperna bara en tom post-it lapp fäst på följebrevet. Denna gång skickade 69% av de som fick post-it lappen med det handskrivna budskapet tillbaka enkäten men bara 43% av de som fick en tom post-it lapp och 34% av de utan post-it lapp.

Slutsatsen Garner drog var att deltagarna som fick undersökningarna med de handskriva Post-it lapparna i större utsträckning uppfattade det som en fråga om en personlig tjänst vilket ledde till att de lättare gick med på att fylla i undersökningen. Detta kan alltså förklaras genom lagen om ömsesidighet, när någon gör något för oss vill vi ge något tillbaka!

I uppföljande studier undersöktes också om hur personligt budskapet på Post-it lappar var. Det Garner fann var att mer personligt utformade meddelanden fungerade bättre om undersökningen var lång och tidskrävande men att de inte var effektivare än icke personliga Post-it lappar om undersökningen var lätt att genomföra.

Så anledningen till att vi får all reklam med påklistrade lappar, ”handskrivna” meddelanden från VD eller små gåvor i form av nyckelringar och klistermärken är den enkla sanningen – det fungerar!

Källa: Garner, Randy, Post-it Note Persuasion: A Sticky Influence. Journal of Consumer Psychology, 2005.